Bijzondere bijstand

De bijzondere bijstand is hulp voor mensen met een lager inkomen die voor onverwachte maar noodzakelijke uitgaven komen te staan.

U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die bijzonder en noodzakelijk zijn en die niet op een andere manier worden vergoed, bijvoorbeeld via een verzekering of een andere regeling. Als uw kosten door bijvoorbeeld uw zorgverzekering niet of gedeeltelijk worden vergoed, dan betekent dit niet automatisch dat u recht op bijzondere bijstand heeft.

Inkomensgrens

Om te kijken of u bijzondere bijstand kunt krijgen, gaan we uit van het niveau van een bijstandsuitkering. Het maakt niet uit of u bijstand krijgt of niet. Als u een inkomen heeft dat tot 120% van het bijstandsniveau is, dan heeft u recht op bijzondere bijstand. Ook als u méér dan 120% verdient van de bijstandsnorm, kunt u misschien hulp krijgen. We maken dan een extra rekensom.

Aanvragen

U kunt bij het Sociaal Team een aanvraagformulier krijgen om bijzondere bijstand aan te vragen. Bijzondere bijstand vraagt u aan voordat u de kosten maakt. Als dat niet mogelijk is, kunt u bijzondere bijstand aanvragen tot 4 weken na het maken van de kosten. 

Wij hebben 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.