Bijzondere bijstand

Als u een laag inkomen heeft en voor bijzondere kosten komt te staan dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

U kunt alleen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die bijzonder en noodzakelijk zijn en die niet op een andere manier worden vergoed, bijvoorbeeld via een verzekering of een andere regeling. Als uw kosten door bijvoorbeeld uw zorgverzekering niet of gedeeltelijk worden vergoed, dan betekent dit niet automatisch dat u recht op bijzondere bijstand heeft.

De kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen lopen uiteen en kunnen per gemeente verschillen. Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken wij onder meer naar de hoogte van uw inkomen en naar uw vermogen.

Aanvragen

U kunt bij het Sociaal Team een aanvraagformulier krijgen om bijzondere bijstand aan te vragen. U moet de aanvraag voor bijzondere bijstand indienen voordat u de kosten maakt. De gemeente heeft 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.