Hercontrole kosten bewindvoering

U ontvangt bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten. Deze bijzondere bijstand is toegekend voor onbepaalde tijd. Wij onderzoeken ieder jaar over u nog in aanmerking komt voor deze kosten.

Hoogte vergoeding

De actuele tarieven die voor vergoeding in aanmerking komen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met de onderstaande zaken.

Kostendelersnorm

Woont u met meer personen van 21 jaar of ouder in 1 huis, dan geldt voor u mogelijk de kostendelersnorm. Bent u gehuwd of samenwonend in combinatie met de kostendelersnorm, dan ontvangt u beiden het bedrag. Daarvoor moet u wel beiden een aanvraag indienen.

Draagkracht

De draagkracht is de mogelijkheid die er is om de kosten zelf te kunnen betalen. In principe geldt dat als u een bijstandsuitkering hebt of een vergelijkbaar inkomen, u geen draagkracht in uw inkomen heeft. De actuele bijstandsnormen leest u op de website van de Rijksoverheid.

Ook wordt het vermogen dat boven de van toepassing zijnde vermogensgrens uitkomt, gezien als draagkracht. De bedragen van de vermogensgrens leest u op de website van de Rijksoverheid.

Drempelbedrag

Er geldt een drempelbedrag als eigen bijdrage, deze wordt  in mindering gebracht op de kosten waarvoor bijzondere bijstand wordt verstrekt. Dit drempelbedrag wordt elk jaar geïndexeerd. 

Aanvraag

Vul het online formulier 'Hercontrole kosten bewindvoering' in door op onderstaande knop te drukken. Hiermee kunnen wij vaststellen of u (de persoon die onder bewind staat) en een eventuele partner nog steeds aan de voorwaarden voldoen om vergoeding te krijgen voor de kosten van bewindvoering.

 Hercontrole kosten bewindvoering