Hercontrole kosten Bewindvoering

Voortgang: 0%.

Algemene informatie

Invullen digitaal formulier

In de bovenbalk ziet u een voortgangsbalkje staan met procenten. Deze geeft aan hoe ver u bent met het invullen van het formulier.

U kunt het formulier tussentijds niet opslaan. Net als bij internetbankieren kunt u een pagina van het formulier een beperkte tijd open laten staan. Als er 15 minuten geen activiteit plaatsvindt in het formulier, wordt om veiligheidsredenen de verbinding verbroken. U moet dan de gegevens opnieuw invoeren. Het is daarom verstandig om de informatie die u moet invoeren, van te voren op te zoeken en klaar te leggen. 

Mee te sturen informatie

Hieronder leest u naar welke informatie wij vragen en welke bijlagen u digitaal moet meesturen.

  1. Het Burgerservicenummer en het documentnummer van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en eventuele partner (geen rijbewijs).
  2. Bewijsstukken van de inkomsten van aanvrager en eventuele partner in de laatste maand voorafgaand aan de aanvraag. Als er sprake is van wisselende inkomsten voeg dan de laatste 3 maanden toe. Als de aanvrager en eventuele partner een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, hoeft u geen inkomensgegevens mee te sturen.
  3. Bewijsstukken van alle bankrekeningen (privé en spaar) van de laatste maand voorafgaand van de aanvraag. Ook van eventuele partner en kinderen jonger dan 18 jaar. Let op dat het banksaldo van de 1ste van de betreffende maand op de bankafschriften staat vermeld.
  4. Bewijsstukken van de kosten die gemaakt worden in het aangevraagde jaar.  
  5. Bewijsstuk van een nieuwe bankrekening als dit het geval is.
  6. Bewijsstukken van aandelen, obligaties, spaarbewijzen, levensverzekeringen, lijfrente, waarde van motorvoertuigen en schulden. Alleen als dit van toepassing is.
  7. Is de aanvrager in bezit van onroerende zaken zoals grond en/of panden naast de zelfbewoonde woning? Ook in het buitenland? Voeg dan een overzicht toe waaruit de commerciële waarde blijkt. Als de aanvrager mede-eigenaar is, geef dan aan voor welk deel hij/zij eigenaar is.