Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u 1 keer per jaar kunt aanvragen als u 3 jaar of langer van een laag inkomen moet leven. U heeft geen zicht op het kunnen krijgen van meer inkomen. Dit geld is vrij te besteden aan spullen die u moeilijk kunt betalen. Bijvoorbeeld een nieuwe koelkast.

Voor wie?

De individuele inkomenstoeslag is voor inwoners van de gemeente Renkum van 21 jaar tot de AOW-leeftijd. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • u leeft minimaal 36 maanden van een laag inkomen. Dit is niet meer dan 105% van de bijstandsnorm die voor u geldt;
 • u heeft geen vermogen, in ieder geval niet meer dan toegestaan is voor de bijstand;
 • u heeft geen kans op een baan of het krijgen van hogere inkomsten;
 • u volgt geen opleiding waarbij studiefinanciering wordt ontvangen;
 • u verblijft rechtmatig in Nederland en zit niet in detentie;
 • u heeft in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen. Deze periode gaat in vanaf het moment waarop u voor het laatst een individuele inkomenstoeslag heeft gekregen.

Welk bedrag kunt u ontvangen?

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is vanaf 1 januari 2024 voor:

 • een alleenstaande: € 501,-
 • een alleenstaande ouder: € 644,-
 • gehuwden of samenwonend: € 715,-
 • een alleenstaande in een instelling: € 175,-
 • gehuwden of samenwonend in een instelling: € 284,-

Woont u met meer personen van 27 jaar in 1 huis, dan geldt voor u mogelijk de kostendelersnorm

 • 2 volwassenen in de woning: € 358,-
 • 3 volwassenen in de woning: € 310,-
 • 4 volwassenen in de woning: € 286,-
 • 5 volwassenen in de woning: € 272,-
 • 6 volwassenen in de woning: € 262,-

De individuele inkomenstoeslag telt niet mee als inkomen voor inkomensafhankelijke regelingen. Denk hierbij aan de huur- en zorgtoeslag en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Aanvragen

Bij het Sociaal Team kunt u een formulier krijgen om de individuele inkomenstoeslag aan te vragen.