Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag (voorheen Langdurigheidstoeslag) is een geldbedrag voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben zonder uitzicht op inkomensverbetering.

U kunt een individuele inkomenstoeslag aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u heeft langdurig (minimaal 36 maanden) een laag inkomen (maximaal 105% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm);
  • u heeft geen vermogen, in ieder geval niet meer dan toegestaan is voor de bijstand;
  • u heeft geen kans op een baan of door een baan hogere inkomsten te krijgen
  • u bent niet gedetineerd;
  • u verblijft rechtmatig in Nederland;
  • u volgt geen opleiding met een bijdrage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of de Wet studiefinanciering (WSF);
  • u bent ouder dan 21 jaar en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

U kunt de individuele inkomenstoeslag jaarlijks aanvragen, zolang de periode tussen de laatste toekenning en de eerstvolgende aanvraag minimaal twaalf maanden bedraagt. Uw aanvraag wordt beoordeeld per de datum dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. De inkomenstoeslag wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt.

Aanvragen

U kunt bij het Sociaal Team een formulier krijgen om een individuele inkomenstoeslag aan te vragen. De gemeente heeft 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.