Mogelijkheden bij een laag inkomen

Wij hebben regelingen en voorzieningen voor alle inwoners met een laag inkomen op een rij gezet. Door gebruik te maken van deze regelingen kunt u met weinig inkomen toch meedoen.

Met een laag inkomen is het vaak lastig om rond te komen. Veel geld gaat op aan de huur en de boodschappen. Er blijft weinig geld over om bijvoorbeeld uw kinderen te laten sporten of om te sparen voor een nieuwe wasmachine.

Gelukkig zijn er mogelijkheden om u daarbij te helpen. Wij als gemeente hebben regelingen maar er zijn ook andere lokale en landelijke voorzieningen. Door hiervan gebruik te maken kunt u met weinig inkomen toch het een en ander doen. 

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een regeling mag uw inkomen maximaal 120% van het sociaal minimum zijn. Voor stellen met kinderen geldt een inkomensgrens van 150%. Voor de individuele inkomenstoeslag geldt een inkomensgrens van 105%.

Een rekenvoorbeeld: 

U bent 36 jaar en heeft € 12.000,- aan spaargeld. Het totale maandinkomen van u en uw partner is € 1.750. Omdat u onder de vermogensgrens van € 15.150,- met uw spaargeld zit én uw inkomen zit onder de 120% grens van € 2.201,- komt u in aanmerking voor een regeling. 

120% inkomensgrens per maand en de vermogensgrens

De bedragen gelden van januari tot en met juni 2024 en zijn inclusief vakantiegeld.

Soort huishouden Vermogensgrens Jonger dan 21 jaar 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Samenwonend/gehuwd zonder kinderen € 15.150,- € 761,- € 2.201,- € 2.319,-
Samenwonend/ gehuwd met kinderen € 15.150,- € 1.201,- € 2.201,- € 2.319,-
Alleenwonend met uw minderjarige kind(eren) € 15.150,- € 380,- € 1.541,- € 1.711,-
Alleenwonend € 7.575,- € 380,- € 1.541,- € 1.711,-

105% inkomensgrens per maand en de vermogensgrens

De bedragen gelden van januari tot en met juni 2024.

Soort huishouden Vermogensgrens Jonger dan 21 jaar 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Samenwonend/gehuwd zonder kinderen € 15.150,- € 666,- € 1.926,- € 2.031,-
Samenwonend/ gehuwd met kinderen € 15.150,- € 1.051,- € 1.926,- € 2.031,-
Alleenwonend met uw minderjarige kind(eren) € 15.150,- € 333,- € 1.348,- € 1.497,-
Alleenwonend € 7.575,- € 333,- € 1.348,- € 1.497,-

150% inkomensgrens per maand en de vermogensgrens

De bedragen gelden van januari tot en met juni 2024.

Soort huishouden Vermogensgrens Jonger dan 21 jaar 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Samenwonend/gehuwd met kinderen € 15.150,- € 1.501,- € 2.751,- € 2.901,-