Toezicht en handhaving kinderopvang

In opdracht van de gemeente Renkum inspecteren toezichthouders van de regionale GGD, de VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) of opvanglocaties voor kinderen aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang voldoen. De GGD onderzoekt verschillende onderwerpen, waaronder pedagogische kwaliteit. De inspecties van de VGGM worden vastgelegd in rapporten. De VGGM stuurt de rapporten naar de houder van de voorziening voor kinderopvang en de gemeente. Deze rapporten zijn openbaar in in te zien via het Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving.

Handhaving

Als een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of gastouderbureau  niet voldoet aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum de mogelijkheid om te handhaven. Zo kan de gemeente een corrigerende rol innemen wanneer een instelling aanbevelingen en/of eisen uit inspectierapporten van de GGD niet opvolgt. In de Beleidsregels handhaving omgevingsrecht, bijzondere wetten en kinderopvang (pdf, 549 kB) vindt u de stappen die het college van burgemeester en wethouders kan zetten in handhavingsprocedures en welke sancties er staan op overtredingen.