Kinder- en peuteropvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang (bso), een gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland.

In het Landelijk Register Kinderopvang  vindt u ook de inspectierapporten van alle opvanglocaties. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over Kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Staat de opvanglocatie van uw kinderen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u op de website Toeslagen van de Belastingdienst

Peuteropvang

Wij bieden peuteropvang aan peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. In de gemeente Renkum zijn 6 organisaties die peuteropvang aanbieden: Peuterplein, SKAR BV, KC de Sterren, De Groene Weide, Dolfijn en Winja Wanja. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u zien waar deze kinderopvangorganisaties exact gevestigd zijn.

Ouderbijdrage peuteropvang

Bij peuteropvang wordt een deel van de kosten vergoed door de gemeente en een deel betaald door de ouder(s) als ouderbijdrage. Er wordt maximaal 6 uur per week vergoed.

De ouderbijdrage voor peuteropvang is afhankelijk van het bruto gezinsinkomen. De ouderbijdrage wordt in 2021 aan de hand van de Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021. De kinderopvangorganisatie waar u peuteropvang afneemt, berekent wat uw ouderbijdrage zal zijn.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Het consultatiebureau volgt de ontwikkeling van uw kind. Als de ontwikkeling van uw kind op gebied van taal achterblijft en/of er een risico is op een taalachterstand, kan het consultatiebureau een VVE-indicatie afgeven. VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie. Uw kind kan alleen gebruik maken van VVE als het consultatiebureau een VVE indicatie afgegeven heeft. 

In de gemeente Renkum zijn 2 organisaties die VVE aanbieden: Peuterplein en Dolfijn. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u zien waar deze kinderopvangorganisaties exact gevestigd zijn.

Ouderbijdrage VVE

Met een VVE indicatie gaat uw kind 16 uur per week naar de kinderopvang, waar extra aandacht is voor de (taal)ontwikkeling van uw kind. Uw kind leert bijvoorbeeld al spelend de Nederlandse taal. 6 uur zijn gratis. Voor de overige 10 uur, betaalt u een ouderbijdrage. Hierbij zijn er 2 vormen van vergoedingen mogelijk:

  • Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag krijgen een deel van de kosten terug via de belastingdienst. Zij vragen kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op de website van de Toeslagen van de Belastingdienst.
  • Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, vergoedt de gemeente een deel van de kosten. Ouders betalen een ouderbijdrage, die in 2021 aan de hand van de Adviestabel ouderbijdrage 2021.