Vrijwillige Ouderen Adviseurs

Als u ouder wordt kunt u misschien niet alles meer zelf. Heeft u vragen over wonen, zorg, welzijn, vervoer of financiën? Onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) zijn er om u te helpen.

De ouderenadviseur biedt een luisterend oor, bijvoorbeeld als iemand een vorm van eenzaamheid ervaart. De ouderenadviseur is ook op de hoogte van activiteiten en voorzieningen in de buurt. Samen met u kijken ze naar de juiste hulp en ondersteuning.

Ouderenadviseurs geven advies over:

  • Wonen en energie
  • Mobiliteit en passende hulp
  • Financiën en administratie
  • Activiteiten in de buurt
  • Veiligheid
  • Een andere vraag van u.

Hoe werkt het?

Heeft u een vraag? Bel dan (088) 78 46 369 voor een afspraak met een ouderenadviseur. De ouderenadviseur bezoekt u thuis en bespreekt met u wat de vraag precies is. Dit gesprek is gratis. Als u dat prettig vindt, kunt u een familielid of een mantelzorger vragen om bij het gesprek te zijn.

Meer informatie

De VOA is een initiatief van de Seniorenbond Renkum, Renkum voor Elkaar en de gemeente Renkum. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van Renkum voor Elkaar of bel Renkum voor Elkaar op (088) 78 46 369.