Hulpmiddelen

Er zijn veel hulpmiddelen die u kunnen helpen in het dagelijks leven. Sommige moet u zelf betalen. Andere vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW), daarvoor neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u een hulpmiddel langer nodig dan 6 maanden, dan is een vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) soms mogelijk.

Tijdelijk gebruik van hulpmiddelen

Heeft u een hulpmiddel tijdelijk nodig, bijvoorbeeld tijdens revalidatie of na een operatie, dan kunt u deze vaak gratis lenen met een maximale uitleentermijn. In de hulpmiddelenwijzer vindt u meer informatie.

Voorbeelden van hulpmiddelen die u kunt lenen zijn:

  • krukken (vraag uw huisarts om advies bij gebruik langer dan 6 maanden)
  • douchestoel
  • personenalarmering
  • rollator (informeer of uw zorgverzekeraar deze vergoedt)
  • rolstoel
  • toiletstoel of verhoogd toilet

Kosten tijdelijke hulpmiddelen

Hulpmiddelen lenen is meestal gratis met betaling van borg. Bij gebruik langer dan 6 maanden betaalt u huur of moet u ze kopen. Informeer bij een thuiszorgwinkel naar de prijzen. Soms is een vergoeding mogelijk via uw zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Rolstoel of scootmobiel

Sommige mensen kunnen zich door een ziekte of beperking niet goed verplaatsen. Een rolstoel of scootmobiel kan een oplossing zijn. Dit zijn hulpmiddelen, die regelt u zelf. Alleen als u een rolstoel of scootmobiel langer dan 6 maanden nodig heeft, valt het gebruik misschien onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Neem dan contact op met het Sociaal Team. Een medewerker gaat met u in gesprek en kijkt met u wat de beste oplossing is.

Kosten rolstoel of scootmobiel

Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.

Voor een scootmobiel moet u wel een eigen bijdrage betalen. Hoeveel u betaalt is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en of u alleenstaand bent of een partner heeft. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Van hen ontvangt u bericht over hoeveel en hoe u moet betalen.