Waarnemingen.nl

Bent u geïnteresseerd in planten en dieren in onze gemeente? Of heeft u bouw- of verbouwplannen met effect op flora en fauna? Dan kunt u de aanwezige plant- en diersoorten in onze gemeente eenvoudig opzoeken.

Opzoeken

Op de website Biodiversiteit in de gemeente Renkum kunt u zien waar welke planten en dieren zijn waargenomen in onze gemeente. U kunt eenvoudig zien welke soorten er in de buurt voorkomen door te zoeken op dorp of natuurgebied. U kunt ook selecties maken, bijvoorbeeld van alle waargenomen vlinders in de hele gemeente.

De getoonde plant- en diersoorten zijn geregistreerde waarnemingen en zijn daarmee een indicatie. Het is dus mogelijk dat er planten en dieren voorkomen, die nog niet zijn waargenomen of geregistreerd. Bij bouwplannen of andere ruimtelijke ingrepen is verder onderzoek soms nodig om te voldoen aan de natuurwetgeving.

Zelf waarnemingen toevoegen

U kunt zelf ook waarnemingen toevoegen. Daarvoor maakt u een account aan via de website waarneming.nl. Samen met u krijgen wij een nog beter inzicht in de biodiversiteit in onze gemeente.