Bestrijding Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is als tuinplant naar Europa gehaald. Nu is de plant niet meer zo geliefd. Na 1950 is de plant zich op grote schaal gaan verwilderen.

Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en vermeerdert zich zeer snel. De plant verdringt daarbij andere kruiden en struiken. Ook kan de plant veel schade aanrichten aan bijvoorbeeld funderingen, taluds en riolen.

In de folder ‘Bestrijding Duizendknoop’ (pdf, 1,1 MB) leest u hoe u de duizendknoop kunt bestrijden. De bestrijding van Japanse Duizendknoop is een zaak van lange adem.

Duizendknoopbrigade

In onze gemeente is een duizendknoopbrigade actief. Meer dan 50 vrijwilligers zijn actief om handmatig en zonder gif de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Kijk voor meer informatie over de Renkumse Duizendknoopbrigade op de website www.landschapsbeheergelderland.nl/duizendknoopbrigade

Melden Japanse Duizendknoop

Ontdekt u een nieuwe plek waar Japanse Duizendknoop groeit. Dit kunt u melden via de website www.landschapsbeheergelderland.nl/duizendknoopbrigade. Via deze website kan iedereen nieuwe plekken doorgeven waar de Japanse Duizendknoop is ontdekt. Deze meldingen vergroten het inzicht waar de exotische plant, die voor veel overlast zorgt, precies voorkomt in de gemeente. De brigade gaat op basis hiervan aan de slag.