Informatie van andere instanties

Op verschillende (rijks)overheidwebsites vindt u meer informatie over het stoken met hout en stookoverlast.

Informatie van belangengroepen

Op verschillende websites van belangengroepen is informatie te vinden over de nadelige gevolgen van het stoken van hout. Enkele van deze websites zijn: