Informatie van andere instanties

Op verschillende (rijks)overheidwebsites vindt u meer informatie over het stoken met hout en stookoverlast.