Overlast? Ga in gesprek

Heeft u last van een open haard of houtkachel in uw omgeving, overleg dan eerst met de ‘stoker’. Vaak veroorzaakt een stoker de overlast onbewust.

U heeft een klacht over houtrook

Heeft u last van houtrook van uw buren? Ga eerst met uw buren praten. Wij hebben daarvoor de volgende tips voor u:

  • zet op een rij wanneer u last heeft van houtrook (bijvoorbeeld bij windstil weer).
  • bedenk van te voren wat u aan de houtstoker wilt vertellen.
  • Luister goed naar elkaar. Bedenk dat de houtstoker misschien niet in de gaten had dat u last heeft van de rook.
  • Blijf niet hangen in wie gelijk heeft. Zoek samen naar oplossingen.
  • Maak duidelijke afspraken met elkaar.
  • Wat ook het resultaat van het gesprek is: bedenk dat een goede buur meer waard is dan een verre vriend.

U krijgt een klacht over houtrook

Als u een klacht krijgt, moet u deze klacht serieus nemen. U bent immers verantwoordelijk voor een rookgasafvoer die geen ontoelaatbare overlast mag opleveren. Vraag eens of u mag ruiken in de woning van de klager om samen na te gaan of uw rookgassen verantwoordelijk zijn voor de ondervonden overlast. Als dit zo is en de overlast kan teruggeleid worden naar uw houtkachel dan moet u afspraken maken met de gehinderde. U bent verplicht om aanvullende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het verhogen of verleggen van de schoorsteenpijp.

Vanwege de zorgplicht als goede buur dient u altijd eerst goed in te schatten of de houtkachel verantwoord aangestoken kan worden. In geval van windstilte of mistig weer kan er onvoldoende verwaaiing (en verdunning) plaatsvinden. Als u uw kachel dan toch gaat stoken kan er sneller hinder optreden bij uw buren vanwege ophopende rookgassen. Als uw dak/schoorsteen in een windluwte ligt of lager gelegen is dan de naastgelegen buurwoningen kan uw houtkachel slechts beperkt gestookt worden en alleen bij gunstige weersomstandigheden.

Er samen uitkomen

De gemeente heeft op basis van wetgeving weinig mogelijkheden om stookoverlast tegen te gaan. Zo lang er geen duidelijke wettelijke regelingen zijn, moet u proberen om er samen uit komen. 

Komt u er samen niet uit kijk dan eens op de website van bureau Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van gemeente Renkum die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen.

Helpt het niet om er met u buren over te praten? Vraag dan advies aan het Juridisch Loket. En meld het probleem bij de gemeente via e-mailadres info@renkum.nl. Wij kunnen vaak niets tegen de overlast doen maar het is toch goed dat wij er van weten.

Schrijnende situaties

Als u de rookoverlast niet met uw buren heeft kunnen oplossen en u vindt dat uw situatie schrijnend is dan kunt u een melding maken door een bericht te sturen naar info@renkum.nl. Er zijn nauwelijks wettelijke mogelijkheden om als gemeente op te kunnen treden of om houtkachels te verbieden. Maar in bepaalde uitzonderlijke gevallen, als uw klacht voldoet aan bepaalde randvoorwaarden, hebben wij aanknopingspunten om te onderzoeken of handhaving mogelijk is

De randvoorwaarden zijn:

  • de overlast moet structureel zijn;
  • de overlast moet herleidbaar zijn naar de overlast gevende houtkachel. Een klacht over: ‘het stinkt in de woonwijk naar houtkachels’, kunnen wij niet in behandeling nemen;
  • er moet sprake zijn van geurhinder in de woning. Over geurhinder in de tuin, oprit of balkon kunt u geen melding maken;
  • de (geur)overlast in de woning is zodanig dat gemeentelijke toezichthouder de klacht eenvoudig kan beoordelen door bijvoorbeeld de geur in de woning te ruiken of het zien van rook of roetneerslag.

Een procedure waar de gemeente bij betrokken is kan lang en moeizaam zijn en biedt geen garantie op succes.