Onderwijs en opvoeden

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig. Zij moeten naar school.

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen.

In Nederland is er (passend) onderwijs voor elk leerplichtig kind. Met Vluchtelingenwerk bespreekt u de school voor uw kinderen en de mogelijkheden van voor- en vroegschoolse activiteiten.

Meer informatie over leerplicht, verzuim en verlof leest u op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken.