Nieuwkomers

Informatie voor inwoners over inburgeren, Nederlands leren, werken, leren, wonen, sporten en gezondheid.

 • Wonen

  U bent een statushouder en komt in onze gemeente wonen of misschien woont u er al. Hartelijk welkom in de gemeente Renkum!

 • Levensonderhoud en basisvoorzieningen

  Als u uw huurcontract voor de woning heeft getekend, moet u nog andere zaken regelen. Vluchtelingenwerk helpt u daarbij.

 • Inburgeren, werken en leren

  U ontvangt tijdelijk een uitkering van de gemeente. Wij willen dat u snel Nederlands leert, werk vindt of naar school gaat.

 • Meedoen

  Meedoen is belangrijk om zo snel mogelijk te wennen aan de nieuwe leefomgeving.

 • Gezondheid

  In Nederland moet iedereen een verzekering hebben voor ziektekosten. Ook moet u zich aanmelden bij een huisarts en een tandarts in uw buurt.

 • Onderwijs en opvoeden

  Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig. Zij moeten naar school.