Inburgeren, werken en leren

U ontvangt tijdelijk een uitkering van de gemeente. Wij willen dat u snel Nederlands leert, werk vindt of naar school gaat.

Plan Inburgering en Participatie

De start van de inburgering is een belangrijke stap in het bouwen aan een toekomst in Nederland. Om u daarbij goed te kunnen helpen, willen wij u beter leren kennen. Daarvoor gaat een medewerker van de gemeente met u praten.

Op basis van de gesprekken maakt u samen met de medewerker van de gemeente u een persoonlijk plan. Hierin staan uw doelen, wat van u wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Alle afspraken zetten we in het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Wij bespreken het PIP met u en uw begeleider van Vluchtelingenwerk.

Inburgeren, Nederlands leren en de participatieverklaring

U tekent een participatieverklaring. U zegt hiermee dat u actief wilt meedoen in de Nederlandse samenleving.

U gaat Nederlands leren. U gaat ook leren hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna maakt u een examen of krijgt u een gesprek over uw inburgering. Slaagt u hiervoor? Dan bent u ingeburgerd.

De medewerker van de gemeente helpt u bij het maken van keuzes die het beste bij uw situatie passen. 

Werk vinden

De medewerker van de gemeente helpt u bij het vinden van een baan.

Leren

Gaat u studeren? U kunt dan misschien een lening krijgen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kijk op de website www.duo.nl voor meer informatie.

Bent u gezins- of overige migrant? U kunt dan misschien voor de lessen in taal en inburgering een lening krijgen van DUO. Kijk op de website www.inburgeren.nl voor meer informatie.

Vragen?

Neem contact op met het Sociaal Team.