Signaleren van schulden

Het vroeg signaleren van financiële problemen kan verergering voorkomen. Kleine betaalachterstanden kunnen omslaan in grotere schulden en hulp vragen wordt steeds moeilijker. 

Daarom werken wij samen met energiebedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties om schulden bij inwoners te voorkomen. 

Vroegsignaleren is het melden en onderzoeken van betalingsachterstanden. Het doel is:

  • inwoners helpen met haalbare oplossingen bij betalingsachterstanden;
  • problematische schulden voorkomen.

Hoe werkt vroegsignalering? 

Melden betalingsachterstand

Vroegsignalering begint bij het melden van betalingsachterstanden. Instanties zijn verplicht om betalingsachterstanden te melden aan de gemeente. Dit staat in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.Wij ontvangen meldingen van bijvoorbeeld energiebedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties als u een betalingsachterstand heeft. 

Onderzoeken

Kredietbank Nederland onderzoekt voor ons de betalingsachterstand. Als er een betalingsachterstand bij u is gesignaleerd, dan neemt Kredietbank Nederland contact met u op. Zij kijken samen met u wat er aan de hand is. 

Daarnaast kan het zijn dat uit het onderzoek blijkt dat er wel een problematische situatie is. Dan kan het zijn dat het onderzoek van betalingsachterstanden aanleiding is voor een traject schulddientsverlening. Dit is echter niet het speerpunt van de vroegsignalering. De vroegsignalering is er juist om te voorkomen dat mensen problematische schulden krijgen.

Oplossen

Misschien komt uit het onderzoek dat u vergeten bent de rekening te betalen of dat er iets ander praktisch aan de hand is dat snel geregeld kan worden. Een algemeen advies is dan voldoende.

Het kan ook zijn dat er wel betaalachterstanden zijn. Als er betaalachterstanden zijn, kijken we graag me u mee om deze op te lossen. Wij kunnen samen met u een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven en hierover een advies geven, een betalingsregeling treffen of u doorverwijzen naar de schulddienstverlening.

Geen betalingsachterstand 

Heeft u een bericht gekregen dat u een betalingsachterstand heeft  en heeft u de rekening al betaald of is er een fout gemaakt? Of heeft u geen behoefte aan hulp? Laat ons dit weten  door contact op te nemen met het Sociaal Team

Meer informatie

Heeft u vragen over vroegsignalering schulden of over hulp bij schulden? Neem dan contact op met het Sociaal Team.