Elektronisch contact met de gemeente

Voor formeel contact per e-mail hebben wij een centrale postbus ingericht: info@renkum.nl. Gebruik dit e-mailadres zodat we uw vragen of verzoeken in behandeling kunnen nemen.

Daarnaast hebben medewerkers persoonlijke e-mailpostbussen en zijn er e-mailpostbussen voor specifieke onderwerpen. In verband met de registratie, verspreiding en archivering adviseren wij u om altijd het centrale e-mailadres info@renkum.nl te gebruiken.

U kunt ons ook bereiken via een digitaal contactformulier. Voor andere vormen van contact met de gemeente gebruikt u onze contactgegevens.

Officiële aanvraag

Voor het aanvragen van een officiële beslissing van de gemeente Renkum waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn (zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst), heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt gebruik maken van:

  • een online aanvraagformulier dat in de website ('direct regelen') beschikbaar is; 
  • een formulier dat in pdf-vorm via de website beschikbaar is gesteld. Dit bestand moet u downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Daarna kunt u het opsturen of afgeven bij de receptie in het gemeentehuis.
  • een papieren aanvraagformulier. Een aanvraagformulier op papier kunt u afhalen bij de receptie in het gemeentehuis. 

Na de elektronische aanvraag of e-mail

Als wij u aanvraag in behandeling nemen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Tenzij uw e-mail direct wordt afgehandeld. In de ontvangstbevestiging staat een zaaknummer en wordt het behandelende team genoemd. Van een aanvraag via de digitale balie ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat geen zaaknummer.

Wij streven ernaar om e-mailberichten die bij info@renkum.nl binnenkomen, zo snel mogelijk te beantwoorden. In sommige gevallen vraagt dit meer tijd. Wij informeren u dan over de verwachte afhandelingstermijn. Meer over afhandelingstermijnen leest u in onze Servicenormen.