Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een beperking? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind. U kunt de bijdrage in de vervoerskosten aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen

Schooljaar 2024-2025

Vraag vóór 1 mei 2024 leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024-2025 aan als het vervoer in het nieuwe schooljaar moet starten. Als we later uw aanvraag ontvangen is de kans groot dat het vervoer niet met de start van het nieuwe schooljaar geregeld is.

Schooljaar 2023-2024

Lever het aanvraagformulier samen met een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) in bij de gemeente. De inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Vraag om de verklaringen van het belastbaar inkomen van beide ouders. De verklaring is niet nodig voor leerlingen die naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan.

Als de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan hij of zij de aanvraag zelf doen.

Vergoeding

De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoeden wij de kosten van openbaar vervoer als de school op meer dan 6 kilometer van uw woning ligt. Als wij openbaar vervoer met begeleiding toestaan, krijgt u een vergoeding voor zowel uw kind als de begeleider.

Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft uw kind recht op aangepast vervoer, bijvoorbeeld een taxi of een schoolbusje.

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kunnen wij een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat wij kunnen bepalen dat de kosten van de 1e kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen.