Overlijden aangeven

Aangifte van overlijden doet u binnen 6 werkdagen in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de de begrafenisondernemer dit. Bij de aangifte van overlijden geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand het verlof tot begraving of crematie af.

Aangifte door uitvaartverzorger

Uitvaartverzorgers kunnen een overlijden aangeven door alle gegevens te sturen naar e-mail burg.stand@renkum.nl.

Het ophalen van het verlof tot begraven of crematie en andere documenten kunt u zonder afspraak ophalen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ons van tevoren belt, zorgen wij ervoor dat de spullen voor u klaar liggen zodat u geen onnodige wachttijd heeft. Wilt u de documenten na 12.30 uur ophalen? Belt u ons dan op (026) 33 48 111.

Aangifte overlijden door familie of kennis

Ook een familielid of kennis mag het overlijden aangeven bij de gemeente. U hiervoor zonder afspraak terecht op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Wilt u toch een afspraak maken? Bel dan (026) 33 48 111.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een doktersverklaring van overlijden. Deze ontvangt u van een arts.
  • Een gesloten B-envelop met de verklaring doodsoorzaak. Deze ontvangt u van een arts.
  • Eventueel een trouwboekje van de overledene.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. U ontvangt een uittreksel uit het overlijdensregister. Het uittreksel kost € 16,60 (tarief 2024).

Registratie BRP

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op van het overlijden. Deze akte wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente. De gegevens worden ook bij de eventuele partner bijgewerkt.

Levenloos geboren kind

Van een levenloos geboren kind moet u aangifte doen als het na 24 weken zwangerschap wordt geboren. Bij geboorte voor de 24e week van de zwangerschap mag u als ouders kiezen of u aangifte doet. Aangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren. Ouders mogen de aangifte doen, maar ook het ziekenhuis of een uitvaartverzorger.

Het is ook mogelijk om uw kind in de Basisregistratie Personen (BRP) bij te laten inschrijven. Hierover leest u meer op de pagina Levenloos geboren kind.

Overlijden binnen 3 dagen na geboorte

Is het kind levend ter wereld gekomen, maar binnen 3 dagen overleden? Dan doet u als ouders zelf de aangifte. Uw aangifte is dan een combinatie van een geboorte-aangifte en aangifte van overlijden.

Begraven in gemeente Renkum

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen 6 dagen na het overlijden. Meer informatie over begraafplaatsen in onze gemeente leest u op de pagina Begraafplaatsen.