Grafrechten

Wij geven graven uit voor een periode van 10, 20, 30, 40, 50 en 100 jaar. Uitzonderingen zijn begraafplaats Boschveld en het natuurdeel op begraafplaats Harten. Hier is de enige uitgiftetijd 100 jaar.

Een paar maanden voor het verlopen van het grafrecht (de huur van de plek) krijgt de rechthebbende van het graf een verlengingsvoorstel toegestuurd. Het is dus belangrijk dat bij ons een actueel adres bekend is van de rechthebbende.

Als rechthebbende kunt u besluiten de rechten met 5, 10, 15 of 20 jaar te verlengen of de rechten te beëindigen. Ook als de rechten nog niet zijn verlopen kan de rechthebbende de rechten tussendoor verlengen. Neem hiervoor contact met ons op.

Aantal personen

Een graf geven wij standaard ui voor 2 personen, tenzij voor de 1e bijzetting is aangegeven dat het graf bestemd is voor 1 of 3 personen. In een bestaand graf kunnen, ook wanneer dit vol is, 6 asbussen worden bijgezet.

Rechten en plichten

Aan het hebben van een graf zijn rechten en plichten verbonden. Bent u de rechthebbende dan beslist u over het gebruik van het graf (wie mag er in worden begraven) en over het beëindigen van het grafrecht. Buiten de onderhoudsplicht van het graf, bent u ook verplicht om adreswijzigingen aan de gemeente door te geven.

Onderhoudt u het graf niet goed of geeft u een adreswijziging niet door dan kunnen wij besluiten om een recht op een graf te beëindigen. Dit maken wij bekend op het publicatiebord of indien op het graf zelf.

Tarieven

Kijk voor de tarieven op de pagina Tarieven begraven en grafrechten.