Evenement organiseren

Wilt u als particulier, vereniging, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander evenement organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente of u heeft een evenementenvergunning nodig.

Evenementen en corona

Evenementen zijn vanaf 15 oktober 2020 tot nader order niet toegestaan. Lees meer informatie over de coronamaatregelen op de pagina Informatie over evementen en horeca.

Klein evenement

Organiseert u een klein evenement, zoals een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of een buurtbarbecue? Dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel meldt u dit bij de gemeente.

Wanneer klein evenement melden

U meldt een evenement als:

 • het evenement 1 dag duurt
 • er maximaal 250 personen aanwezig zijn
 • het evenement plaats vindt op
  • een doordeweekse dag
  • zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur
  • zondag tussen 13.00 en 23.00 uur
 • live en/of versterkte muziek om 22.30 uur stopt
 • het evenement op een straat in een woonwijk, op een plein of grasveld in de buurt is. Niet op een straat die ligt op de hoofdwegenstructuur (1,24 MB), fietspad of parkeerplaats.
 • de objecten die u plaatst een oppervlakte van maximaal 25m2 per object hebben. Bijvoorbeeld een partytent of een podium.

Is uw evenement commercieel, komen er meer mensen, is er harde muziek of plaatst u grote tenten dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Melden klein evenement

Een evenement meldt u bij de gemeente door het ‘Meldingsformulier voor het organiseren van een evenement’ (pdf, 111 kB) in te vullen en op te sturen naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of via e-mail naar evenementen@renkum.nl. Meld het evenement uiterlijk 10 werkdagen voordat het plaatsvindt.

Schenkt u zwak-alcoholhoudende drank, vraag dan ook een ontheffing van de drank- en horecawet (artikel 35 van de Drank- en Horecawet) aan.

Prijs

Product Prijs (2021)
Melding evenement Gratis
Ontheffing drank- en horecawet € 102,50

 

U betaalt niet voor de ontheffing drank- en horecawet als:

 • de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk is,
 • die activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Renkum,
 • en vrijwilligers in het bestuur zitten.

Evenementenvergunning

Als u niet kunt volstaan met het melden van uw evenement dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Uw aanvraag voor een evenementenvergunning toetsen wij aan het evenementenbeleid. Daarin komen zaken aan de orde als veiligheid, bereikbaarheid, brandveiligheid, het schenken van alcohol, parkeren en afval.

Aanvragen evenementenvergunning

U vraagt een evenementenvergunning aan door het formulier ‘Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement (pdf, 93 kB) in te vullen en op te sturen naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of via e-mail naar evenementen@renkum.nl.

Vraag uw evenementenvergunning tenminste 12 weken voor het evenement aan. Als u een groot evenement organiseert adviseren wij u om uw evenementenvergunning eerder aan te vragen.

Schenkt u zwak-alcoholhoudende drank en de locatie heeft geen geldende drank- en horecawetvergunning, vraag dan ook een ontheffing van de drank- en horecawet (artikel 35 van de Drank- en Horecawet) aan.

Prijs

Product Prijs (2021)
Evenementenvergunning € 102,50
Ontheffing drank- en horecawet € 102,50

 

U betaalt niet voor de evenementenvergunning en ontheffing drank- en horecawet als:

 • de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk is,
 • die activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Renkum,
 • en vrijwilligers in het bestuur zitten.