Evenement organiseren

Wilt u als particulier, vereniging, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander evenement organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente of u heeft een evenementenvergunning nodig.

Nieuw evenementenbeleid

Wij hebben het beleid voor evenementen vernieuwd en vastgesteld.

Klein evenement

Als uw evenement aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan u een 'melding klein evenement' indienen. U moet dan wel meteen voldoen aan alle voorwaarden.  Als uw evenement niet aan alle voorwaarden voldoet, moet u een evenementenvergunning aanvragen.

U moet de melding uiterlijk 10 werkdagen voor het evenement bij ons indienen. U moet ook een plattegrond van het evenemententerrein of de locatie van het evenement bijvoegen.

De burgemeester kan binnen 7 dagen na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Wij bellen u dan.

Verder zijn er de volgende spelregels voor een melding klein evenement:

 • het evenement vindt op 1 dag plaats;
 • het evenement heeft geen commerciële doelstelling;
 • er zijn niet meer dan 300 personen aanwezig bij het evenement;
 • het evenement vindt plaats binnen de volgende tijden op:
  • maandag tot en met donderdag tussen 7.00 en 23.00 uur of;
  • vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 24.00 uur of;
  • op een zondag tussen 13.00 en 23.00;
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor  7.00 uur of na 23.00 uur;
 • het geluidsniveau van muziek is op de gevels van omringende woningen is niet hoger dan 75 dB(A)
 • er worden alleen objecten geplaatst die kleiner zijn dan 25 m2 per stuk.
 • als u een deel van de weg afsluit, moet u dit doen met de juiste (afzet)materialen zoals afzethekken en bebording. Wilt u materialen reserveren bel ons op (026) 33 48 111. U haalt de materialen op bij de gemeentewerf, Veentjesbrug 6 in Heelsum. 
 • het evenement mag niet plaatsvinden op een weg van de hoofdwegenstructuur (1,24 MB), een brom- of fietspad of een parkeervak dat direct grenst aan de rijbaan.
 • als u alcoholhoudende drank gaat verkopen op het evenement, moet u apart een ontheffing artikel 35 van de Drank-en Horecawet aanvragen

Melden klein evenement

Melden klein evenement

Schenkt u zwak-alcoholhoudende drank, vraag dan ook een ontheffing van de drank- en horecawet (artikel 35 van de Drank- en Horecawet) aan.

Prijs

Product Prijs (2024)
Melding evenement Gratis
Ontheffing drank- en horecawet € 119,-

U betaalt niet voor de ontheffing drank- en horecawet als:

 • de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk is,
 • die activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Renkum,
 • en vrijwilligers in het bestuur zitten.

Evenementenvergunning

Als u niet kunt volstaan met het melden van uw evenement dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Uw aanvraag voor een evenementenvergunning toetsen wij aan het evenementenbeleid. Daarin komen zaken aan de orde als veiligheid, bereikbaarheid, brandveiligheid, het schenken van alcohol, parkeren en afval.

Aanvragen evenementenvergunning

Aanvragen evenementenvergunning

Vraag uw evenementenvergunning tenminste 12 weken voor het evenement aan. Als u een groot evenement organiseert adviseren wij u om uw evenementenvergunning eerder aan te vragen.

Schenkt u zwak-alcoholhoudende drank en de locatie heeft geen geldende drank- en horecawetvergunning, vraag dan ook een ontheffing van de drank- en horecawet (artikel 35 van de Drank- en Horecawet) aan.

Prijs

Product Prijs (2024)
Evenementenvergunning € 119,-
Ontheffing drank- en horecawet € 119,-

U betaalt niet voor de evenementenvergunning en ontheffing drank- en horecawet als:

 • de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk is,
 • die activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Renkum,
 • en vrijwilligers in het bestuur zitten.