Evenement organiseren

Wilt u als particulier, vereniging, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander evenement organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente of u heeft een evenementenvergunning nodig.

Nieuw evenementenbeleid

Wij hebben het beleid voor evenementen vernieuwd en vastgesteld.

Binnenkort wordt de informatie hieronder aangepast en gaan we werken met een digitaal aanvraagformulier voor evenementenvergunningen. Als u vragen of opmerkingen heeft stuur dan een e-mail naar vergunningen@renkum.nl.

Evenementen en corona

Evenementen zijn vanaf 15 oktober 2020 tot nader order niet toegestaan. Lees meer informatie over de coronamaatregelen op de pagina Informatie over evementen en horeca.

Klein evenement

Als uw evenement aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan u een 'melding klein evenement' indienen. U moet dan wel meteen voldoen aan alle voorwaarden.  Als uw evenement niet aan alle voorwaarden voldoet, moet u een evenementenvergunning aanvragen.
De melding moet uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement worden ingediend. U moet ook een plattegrond van het evenemententerrein of de locatie van het evenement bijvoegen.

De burgemeester kan binnen 7 dagen na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. U wordt dan door de gemeente gebeld.

Verder zijn er de volgende spelregels voor een melding klein evenement:

 • Het evenement vindt op 1 dag plaats;
 • Het evenement heeft geen commerciële doelstelling;
 • Er zijn niet meer dan 300 personen aanwezig bij het evenement;
 • Het evenement vindt plaats binnen de volgende tijden op:
  • maandag tot en met donderdag tussen 07.00 en 23.00 uur of;
  • vrijdag en zaterdag tussen 09.00 en 24.00 uur of;
  • op een zondag tussen 13.00 en 23.00;
 • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
 • Het geluidsniveau van muziek is op de gevels van omringende woningen is niet hoger dan 75 dB(A)
 • Er worden alleen objecten geplaatst die kleiner zijn dan 25 m2 per stuk.
 • Als u een deel van de weg afsluit, moet u dit doen met de juiste (afzet)materialen zoals afzethekken en bebording. Deze kunt u, indien voorradig, eventueel reserveren en ophalen bij de Veentjesbrug te Heelsum. Reserveren kan via het KCC, telefoonnummer (026) 33 48 111.
 • Het evenement mag niet plaatsvinden op een weg van de hoofdwegenstructuur (1,24 MB), een brom- of fietspad of een parkeervak dat direct grenst aan de rijbaan.
 • Als u alcoholhoudende drank gaat verkopen op het evenement, moet u apart een ontheffing artikel 35 van de Drank-en Horecawet aanvragen

Melden klein evenement

Een evenement meldt u bij de gemeente door het ‘Meldingsformulier voor het organiseren van een evenement’ (pdf, 111 kB) in te vullen en op te sturen naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of via e-mail naar evenementen@renkum.nl. Meld het evenement uiterlijk 10 werkdagen voordat het plaatsvindt.

Schenkt u zwak-alcoholhoudende drank, vraag dan ook een ontheffing van de drank- en horecawet (artikel 35 van de Drank- en Horecawet) aan.

Prijs

Product Prijs (2021)
Melding evenement Gratis
Ontheffing drank- en horecawet € 102,50

 

U betaalt niet voor de ontheffing drank- en horecawet als:

 • de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk is,
 • die activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Renkum,
 • en vrijwilligers in het bestuur zitten.

Evenementenvergunning

Als u niet kunt volstaan met het melden van uw evenement dan heeft u een evenementenvergunning nodig. Uw aanvraag voor een evenementenvergunning toetsen wij aan het evenementenbeleid. Daarin komen zaken aan de orde als veiligheid, bereikbaarheid, brandveiligheid, het schenken van alcohol, parkeren en afval.

Aanvragen evenementenvergunning

U vraagt een evenementenvergunning aan door het formulier ‘Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement (pdf, 93 kB) in te vullen en op te sturen naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of via e-mail naar evenementen@renkum.nl.

Vraag uw evenementenvergunning tenminste 12 weken voor het evenement aan. Als u een groot evenement organiseert adviseren wij u om uw evenementenvergunning eerder aan te vragen.

Schenkt u zwak-alcoholhoudende drank en de locatie heeft geen geldende drank- en horecawetvergunning, vraag dan ook een ontheffing van de drank- en horecawet (artikel 35 van de Drank- en Horecawet) aan.

Prijs

Product Prijs (2021)
Evenementenvergunning € 102,50
Ontheffing drank- en horecawet € 102,50

 

U betaalt niet voor de evenementenvergunning en ontheffing drank- en horecawet als:

 • de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk is,
 • die activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Renkum,
 • en vrijwilligers in het bestuur zitten.