Alcohol schenken tijdens evenement

Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u toestemming (ofwel een ontheffing) nodig van de gemeente. Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder vergunning, maar met ontheffing, zwak alcoholhoudende drank te verstrekken.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om een ontheffing te krijgen:

 • er moet sprake zijn van een tijdelijk en bijzonder evenement. De ontheffing kunt u aanvragen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.
 • de ontheffing geldt voor zwak alcoholhoudende drank. Dit is drank met daarin 15% of minder alcohol. Het schenken van sterkere drank of mixdrankjes mag alleen met een drank- en horecavergunning.
 • de verantwoordelijke moet een diploma sociale hygiëne hebben.
 • de verantwoordelijke moet minstens 21 jaar zijn.
 • de verantwoordelijke moet persoonlijk op genoemde locatie aanwezig zijn.
 • de verantwoordelijke mag niet onder curatele staan of uit de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet.
 • de drank moet ter plaatse worden genuttigd.
 • bij de plaats waar de drank wordt verstrekt, moet op duidelijk leesbare en zichtbare wijze worden weergegeven dat aan personen jonger dan 18 jaar geen alcoholhoudende dranken wordt verstrekt.
 • barmedewerkers zijn verplicht aan de hand van een leeftijdsdocument vast te stellen of de koper van alcoholhoudende drank de vereiste leeftijd heeft als deze daaraan niet onmiskenbaar voldoet.
 • personen jonger dan 18 jaar mogen tijdens het verstrekken van zwak alcoholische drank geen dienst doen gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt.
 • dronken personen of personen die door hun gedrag aanstoot geven, moeten worden geweerd of verwijderd.
 • gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, moeten voor het publiek steeds alcoholvrije dranken verkrijgbaar zijn.

Aanvragen

Vul het formulier Aanvraag alcohol schenken tijdens bijzonder evenement (19,2 kB) in. Stuur het formulier via e-mail naar info@renkum.nl of naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. In de Toelichting drank- en horecawet ontheffing tijdelijk alcohol schenken (25 kB) staat meer informatie over het invullen van het aanvraagformulier. 

Prijs

Product Prijs (2024)
Ontheffing drank- en horecawet als bedoeld in artikel 35 € 119,-


U betaalt niet voor de ontheffing drank- en horecawet als:

 • de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk is,
 • die activiteiten organiseert voor inwoners van de gemeente Renkum,
 • en vrijwilligers in het bestuur zitten.