Milieu en geluid

Informatie over het aanvragen van een milieuvergunning.

Een milieuvergunning aanvragen kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. De Rijksoverheid wil de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en overheden verlagen. Daarom vallen steeds meer bedrijven onder het Activiteitenbesluit en hebben veel bedrijven geen vergunning meer nodig. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels om vervuiling van bijvoorbeeld water en bodem door bedrijven te voorkomen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u nagaan of u onder het Activiteitenbesluit valt.