Brandveiligheid gebouw

Beheert u een bedrijf of instelling, of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken. Afhankelijk van de aard van het gebruik moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms kunt u volstaan met slechts een melding.

Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor brandveilig gebruik.

Kosten

De kosten staan in de legesverordening.

Aanvragen

Online

  • Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket.
  • Als u een vergunning nodig heeft, vraag deze aan via het Omgevingsloket.
  • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist maatwerk.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de vergunning meegestuurd, inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt.
  • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

De eisen voor het verstrekken van een omgevingsvergunning of een melding verschillen per inrichting. Dit geldt ook voor de informatie over de inrichting die u moet overleggen. Het bevoegd gezag zal u aangeven wat u aan documenten moet meenemen of opsturen.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit). Dit kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan van welke van de twee periodetypen er sprake is.
 
Bij een melding is de voorbereidingstijd maar 4 weken.

Bouwbesluit 2012

De standaardvoorschriften voor brandveiligheid zijn altijd van toepassing, ook als er geen vergunnings- of meldingsplicht is. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De voorschriften gaan over onderhoud aan brandveiligheidsvoorzieningen, inrichting van vluchtwegen en de afwerking of aankleding. Deze eisen zijn bedoeld om brand te voorkomen en om de gevolgen te beperken als er toch brand uitbreekt.