Schaapsdrift

Op dit bedrijventerrein in Renkum zijn verschillende typen bedrijven aanwezig, variërend van een autohandel en -reparatie, een transportbedrijf, een wasserij tot een praktijk voor fysiotherapie.

Ook staan er enkele bedrijfswoningen op het terrein. Van oudsher is Schaapsdrift een industrieterrein; door het gemengde karakter van de bedrijven is het in de loop der jaren veranderd in een bedrijventerrein. De naamgeving is daarop in de communicatie en door middel van  bebording aangepast.

Herstructurering

Renkum heeft in 2013 van de provincie in het kader van het project herstructurering bedrijventerreinen een subsidie van twee miljoen euro ontvangen van de provincie Gelderland. De gemeenteraad heeft daarnaast eenzelfde bedrag  beschikbaar gesteld (co-financiering).  De Schaapsdrift is één van de bedrijventerreinen waarop inmiddels is geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit, zowel in ruimtelijke als functionele zin. De openbare ruimte is verbeterd, er is meer ‘zorgeloos’ groen aangeplant, het aanzicht van enkele bedrijfspanden is verbeterd, dat geldt eveneens voor de openbare verlichting die tegelijkertijd is verduurzaamd (LED-verlichting) en tenslotte is een glasvezelnetwerk aangelegd. Tegelijk met de afronding is de Stichting Schaapsdrift opgericht met een dagelijks bestuur dat nu allereerst de schouders zet onder een aantal organisatorisch te treffen maatregelen. De bedoeling is dat de ondernemers zelf meer verantwoordelijkheid krijgen voor het beheer van het bedrijventerrein. De filosofie daarachter is dat een bedrijventerrein met een goede uitstraling een positief effect heeft op de al aanwezige, maar vooral ook voor nieuw te vestigen bedrijven. Dat komt uiteindelijk niet alleen het geheel, maar ook de individuele pandeigenaar ten goede. Hij zal zijn pand op enig moment beter in de markt kunnen zetten.

De gemeente gaat ervan uit dat bedrijventerreinen zonder een glasvezelnetwerk op den duur voor bedrijven niet meer interessant zijn. Die kiezen voor andere locaties, waar wel glasvezel is. Inmiddels hebben zich ± tien bedrijven aangemeld die glasvezeldiensten willen afnemen. Daartoe zijn inmiddels contracten afgesloten.

Naast de aanwezigheid van een glasvezelnetwerk, wordt er ook een project opgestart om te komen tot een vorm van parkmanagement. Hier kunnen diverse activiteiten worden ondergebracht en beheerd. Denk aan bijvoorbeeld duurzaam energiebeheer en afvalverwerking. Het stichtingsbestuur is bezig met een inventarisatie onder alle ondernemers op de Schaapsdrift om te polsen wat de wensen en ambities zijn. Aan de hand daarvan worden jaarplannen opgesteld, die te vertalen zijn naar bijdragen per ondernemer. In dat kader zal bij voldoende belangstelling en draagvlak, in een samenwerking tussen gemeente en de ondernemers, – later dit jaar – een zgn. ondernemersfonds opgericht worden. Op de website www.schaapsdrift.eu worden de verdere ontwikkelingen vermeld.
.

Gebiedsvisie