Cardanuslaan

De Cardanuslaan is een klein bedrijventerrein midden in de kern van Doorwerth.

Op het bedrijventerrein zijn verschillende typen bedrijven aanwezig maar ook een fitnesscentrum, een bouwmarkt en twee andere winkels. Een aantal panden aan de Cardanuslaan staat momenteel (deels) leeg en te huur. De uitstraling en het functioneren van het bedrijventerrein Cardanuslaan is momenteel niet optimaal.

Herstructurering

In het kader van het project herstructurering bedrijventerreinen heeft de gemeente aan een verkeerskundig bureau opdracht gegeven een plan te maken voor een andere inrichting van de Cardanuslaan. De Cardanuslaan is in Doorwerth een belangrijke fietsverbinding, zeker voor scholieren. Bij de herinrichtingsplannen staat het vergroten van de verkeersveiligheid, met name voor fietsers, dan ook voorop. Ook wordt gekeken hoe de omgeving aantrekkelijker kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door de aanplant van bomen. Als de plannen meer vorm hebben gekregen worden ze voorgelegd aan de aanliggende bedrijven/ kantoren.

Gebiedsvisies