Bedrijf aan huis

Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend.

U mag alleen een bedrijf aan huis starten als voor uw bedrijf maar een klein deel van de woning nodig is. Wonen moet de hoofdbestemming zijn. Het hangt van het bestemmingsplan af of u een bedrijf aan huis kunt starten. Welke bestemming er op uw huis rust kunt u navragen bij de gemeente.

Aanvragen

Als u een bedrijf aan huis wilt beginnen en u vermoedt dat het voorgenomen gebruik niet past binnen het bestemmingsplan, controleer dan eerst via het online omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via ditzelfde online omgevingsloket. U identificeert zich met eHerkenning.

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan wordt uw aanvraag automatisch gekoppeld aan een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan.