Hulp bij huishouden

Heeft u hulp nodig bij het huishouden? Bijvoorbeeld bij het schoonmaken of het doen van de was. En kunnen uw kinderen, familie, buren of anderen u hierbij niet helpen? Dan kunt u misschien hulp krijgen bij het huishouden. Wij noemen dit een algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning.

Voor wie is huishoudelijke ondersteuning?

U kunt huishoudelijke ondersteuning krijgen als:

 • u geen of onvoldoende hulp krijgt van bijvoorbeeld kinderen, familie, buren of anderen;
 • uw mantelzorger overbelast dreigt te raken;
 • u langer dan 6 weken een fysieke beperking heeft waardoor u zelf uw huis niet kunt schoonmaken;
 • u tijdelijke zorg nodig heeft, bijvoorbeeld om naar huis te gaan na een behandeling in het ziekenhuis.
 • u zelf kunt bepalen welk schoonmaakwerk gedaan moet worden;
 • u geen zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zelf regelen

Denkt u dat u huishoudelijke hulp kunt krijgen? Dan kiest u zelf van welke organisatie u hulp wilt ontvangen. Met deze organisatie regelt u de huishoudelijke hulp. U kunt kiezen voor hulp van:

Heeft u een keuze gemaakt? Dan regelt u zelf de huishoudelijke ondersteuning met deze thuiszorgorganisatie.

 • Neem contact op met de thuiszorgorganisatie van uw keuze.
 • De thuiszorgorganisatie maakt een afspraak met u en beoordeelt of u huishoudelijke hulp krijgt.
 • U bepaalt in overleg met de thuiszorgorganisatie het aantal uur huishoudelijke hulp (maximaal 2,5 uur), de taken en het tijdstip waarop de hulp komt.
 • U tekent een overeenkomst met de thuiszorgorganisatie.
 • De thuiszorgorganisatie geeft het aantal uur huishoudelijke ondersteuning door aan de gemeente.

Personeelskrapte bij aanbieders 

Op dit moment zitten veel aanbieders van huishoudelijke ondersteuning vol. Aanbieders hebben veel moeite om personeel te vinden. Dat houdt in dat er langere wachttijden zijn dan wenselijk is. Hier wordt hard aan gewerkt. De verwachting is wel dat deze situatie nog enige tijd duurt. Houd onze website in de gaten voor nieuwe informatie.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage per maand. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK

Geen eigen regie 

Kunt u niet zelf bepalen welk schoonmaakwerk gedaan moet worden? Of u bent onvoldoende in staat om structuur aan uw dag te geven? Dan komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning of combinatie-ondersteuning thuis. Neem dan contact op met het Sociaal Team.