Begeleiding

Als u in uw dagelijks leven problemen heeft  als gevolg van uw handicap of beperking dan kan begeleiding  een oplossing zijn. Met begeleiding bedoelen wij hulp in het dagelijks leven om zelfstandig te kunnen leven. Er zijn 4 vormen van begeleiding:

  • individuele begeleiding
  • begeleiding in groepsverband (dagbesteding)
  • kortdurend verblijf
  • beschermd wonen.

Individuele begeleiding

Dit is begeleiding die u thuis ontvangt. Deze vorm van begeleiding wordt veel gebruikt voor mensen met psychische, psychogeriatrische of pedagogische problemen.

Begeleiding in groepsverband

Dagbesteding is gericht op het verbeteren van de (dag)structuur, ontmoeting met anderen, het ontlasten van mantelzorgers en begeleiding richting de arbeidsmarkt. Het gaat om verschillende activiteiten, afhankelijk van de behoefte:

  • creatief
  • recreatief
  • educatief
  • sociaal-cultureel
  • arbeidsmatig.

Als het medisch noodzakelijk is kunnen wij het vervoer van en naar de dagbesteding regelen

Kortdurend verblijf

Van kortdurend verblijf is sprake wanneer iemand met een beperking maximaal 72 uur per week in een zorginstelling logeert, bijvoorbeeld in een gehandicapteninstelling, verpleeghuis of verzorgingshuis.

Kortdurend verblijf (buitenhuis) kan u als mantelzorger even ontlasten. Deze vorm van opvang heet ook wel logeeropvang of respijtzorg.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychische aandoening (GGZ-C pakket). De aanleiding voor beschermd wonen kan zijn dat iemand vanwege psychische problemen zich niet zelfstandig kan redden zonder 24 uur per dag toezicht of ondersteuning.

Meer informatie

Voor meer informatie over begeleiding of voor het aanvragen van begeleiding neemt u contact op met het Sociaal Team.