Cliëntondersteuning

Vindt u het moeilijk om aan te geven welke hulp u nodig heeft? Of vindt u het lastig om daarover zelf het gesprek te voeren of de hulp die u nodig heeft zelf aan te vragen? Heeft u geen familielid of vriend die u daarbij kan helpen? Dan kunt u een cliëntondersteuner van MEE Gelderse Poort vragen u daarbij te helpen.

Onafhankelijk

De cliëntondersteuners staan los van alle instanties, zoals zorgaanbieders, gemeenten, UWV en onderwijs. Hij of zij is neutraal en handelt uit uw belang. Zij zijn onafhankelijke adviseurs van MEE Gelderse Poort en zijn niet in dienst van de gemeente.

De cliëntondersteuner neemt geen beslissing over uw aanvraag voor ondersteuning, bijvoorbeeld een uitkering. Maar de cliëntondersteuner kan u wel helpen om een aanvraag te doen als dat nodig is. Maar u neemt hierin altijd zelf de beslissingen.

Veel kennis

De cliëntondersteuner weet veel over de kansen en mogelijkheden voor mensen die leven met een beperking: (licht) verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperkingen, chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of mensen met psychische klachten kunnen bij MEE terecht. Het maakt niet uit of u al ondersteuning ontvangt, of niet.

De cliëntondersteuner helpt u:

  • het formuleren van uw vragen en wensen;
  • het verduidelijken van de wet en regelgeving en de procedures waar u mee te maken krijgt;
  • het voorbereiden en bijstaan tijdens een gesprek met iemand van het Sociaal Team, UWV en instanties;
  • het meedenken en helpen zoeken naar passende oplossingen voor zorg of ondersteuning;
  • het opstellen van een persoonlijk plan en het maken van eigen keuzes.
  • het verwijzen naar de juiste instantie als u ergens niet tevreden over bent.

Aanvragen

Cliëntondersteuning kunt u rechtstreeks aanvragen bij MEE Gelderse Poort. Bel daarvoor (088) 63 30 000.