Regels voor hondenbezitters

In de ogen van veel mensen zijn honden gezellige huisdieren. Toch ondervindt bijna iedereen wel eens ongemak van bijvoorbeeld hondenpoep of geblaf. Daarom hebben wij regels voor hondenbezitters opgesteld om de overlast tot een minimum te beperken.

Opruimen hondenpoep

U moet er voor zorgen dat uw hond zijn behoefte niet doet op de volgende plaatsen:

  • trottoirs, voetpaden en fietspaden
  • parken, plantsoenen en groenstroken
  • pleinen en parkeerterreinen
  • portieken en galerijen
  • woonerven en straten waar geen stoep is.

Als de hond toch op een van deze plaatsen zijn behoefte doet, dan moet u de uitwerpselen opruimen. Voor het opruimen kunt u hondenpoepschepjes of zakjes in de winkel kopen. Langs diverse uitlaatroutes hebben wij zakjesdispensers geplaatst aan prullenbakken. Hierin zitten gratis milieuvriendelijke zakjes waarmee u de uitwerpselen opraapt en in de prullenbak gooit. Wij zorgen voor het legen van de bakken.

Eigenaren van blindengeleidehonden, gehandicaptenhonden en hulphonden hoeven de hondenpoep niet op te ruimen.

Aanlijnen binnen de bebouwde kom

Sommige mensen zijn bang voor honden. Niet iedereen houdt van vrij rondsnuffelende en opspringende honden. Verder kunnen loslopende honden gevaar opleveren in het verkeer. Daarom hebben wij besloten dat honden binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd moeten zijn. Uw hond hoeft u niet aan te lijnen in de losloopgebieden en de gemeentelijke bossen.

Losloopgebieden

Binnen de bebouwde kom zijn een aantal gebieden waar honden onder toezicht los mogen lopen:

  • Oosterbeek: Park Bato’s wijk, park Hartenstein, het Talud, de groenstrook langs de spoorlijn Utrecht-Arnhem ten noorden van de Parallelweg en de parkstrook aan de noordzijde van de Nico Bovenweg.
  • Renkum: groenstrook Utrechtseweg langs N225, groenstrook tussen Heidesteinlaan en Bram Streeflandweg;
  • Heelsum: park Heidestein;
  • Wolfheze: groenvoorziening gelegen tussen spoorlijn en de Lindenboomlaan.

Niet op speelplaatsen

Binnen de bebouwde kom zijn speelplaatsen, zandbakken en trapveldjes verboden terrein voor honden. Op deze plaatsen hebben wij borden geplaatst.

Waar mag de hond loslopen buiten de bebouwde kom?

Buiten de bebouwde kom mogen honden, uitgezonderd de losloopgebieden, niet loslopen. In de gemeentelijke bossen mogen honden onder controle loslopen. Dit betekent dat zij op de paden moeten blijven en niet in de bosvakken mogen struinen of achter wild aan mogen gaan.

Let op! Het buitengebied is niet alleen in eigendom van de gemeente. Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en andere particuliere beheerders hebben eigen gebruiksregels voor hun terreinen. Deze regels kunt u lezen op de openstellingsborden aan het begin van de toegangswegen van het gebied. Als u de hond moet aanlijnen, staat dit op het bord aangegeven.

Geluidhinder

Voorkom dat uw hond geluidsoverlast veroorzaakt. Als de hond bijvoorbeeld veel blaft, dan moet u hier iets tegen doen. Het kan zijn dat de hond veel blaft als u er niet bent. Als u hierover klachten krijgt van uw buren, neem deze dan serieus.

Gevaarlijke honden aanlijnen of muilkorven

Als uw hond door zijn gedrag een gevaar voor de omgeving vormt, kunnen wij u verplichten de hond kort aan te lijnen of te muilkorven als u met de hond op pad gaat. U krijgt hierover dan een brief van de gemeente. De lijn mag maximaal 1,50 meter lang zijn. De muilkorf moet van stevig kunststof en/of leer zijn en goed vastzitten. Thuis hoeft u de hond niet aan te lijnen of muilkorven.

Controle

Om ervoor te zorgen dat mensen geen last hebben van uw hond, vragen wij u rekening te houden met deze maatregelen. Wij controleren of de regels worden nageleefd. Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete van maximaal € 140,- krijgen.

Hondenbelasting

Heeft u een of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting. De bedragen vindt u op de pagina hondenbelasting.