Regels voor hondenbezitters

In de ogen van veel mensen zijn honden gezellige huisdieren. Toch ondervindt bijna iedereen wel eens ongemak van bijvoorbeeld hondenpoep of geblaf. Daarom hebben wij regels voor hondenbezitters opgesteld om de overlast te beperken.

Opruimen hondenpoep

U moet er voor zorgen dat uw hond zijn behoefte niet doet op de volgende plaatsen:

  • trottoirs, voetpaden en fietspaden
  • parken, plantsoenen en groenstroken
  • pleinen en parkeerterreinen
  • portieken en galerijen
  • woonerven en straten waar geen stoep is.

Als de hond toch op 1 van deze plaatsen zijn behoefte doet, dan bent u verplicht de uitwerpselen op te ruimen. Eigenaren van blindengeleidehonden, gehandicaptenhonden en hulphonden hoeven de hondenpoep niet op te ruimen.

Voor het opruimen kunt u hondenpoepschepjes of zakjes in de winkel kopen. Op verschillende plekken in de gemeente hebben wij zakjesdispensers geplaatst aan prullenbakken. Hierin zitten gratis milieuvriendelijke zakjes waarmee u de uitwerpselen opraapt en in de prullenbak gooit. Wij zorgen voor het legen van de bakken.

Gooi de zakjes niet bij het gft+e afval. Hondenpoep hoort bij het restafval. Hondenpoep kan namelijk ziektekiemen bevatten. Ook de afbreekbare rode zakjes met hondenpoep mogen om die reden niet bij het gft+e. Gooi de zakjes met hondenpoep ook nooit weg in de natuur, maar in de openbare prullenbakken die wij als gemeente legen, óf thuis bij het restafval.

Aanlijnen binnen de bebouwde kom

Sommige mensen zijn bang voor honden. Niet iedereen houdt van vrij rondsnuffelende en opspringende honden. Verder kunnen loslopende honden gevaar opleveren in het verkeer. Daarom hebben wij besloten dat honden binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd moeten zijn. Uw hond hoeft u niet aan te lijnen in de losloopgebieden en de gemeentelijke bossen.

Losloopgebieden

Binnen de bebouwde kom zijn een aantal gebieden waar honden onder toezicht los mogen lopen:

  • Oosterbeek: Park Bato’s wijk, park Hartenstein, het Talud, de groenstrook langs de spoorlijn Utrecht-Arnhem ten noorden van de Parallelweg en de parkstrook aan de noordzijde van de Nico Bovenweg.
  • Renkum: groenstrook Utrechtseweg langs N225, groenstrook tussen Heidesteinlaan en Bram Streeflandweg;
  • Heelsum: park Heidestein;
  • Wolfheze: groenvoorziening gelegen tussen spoorlijn en de Lindenboomlaan.

Aanlijnen tijdens het broedseizoen

Tijdens het broedseizoen is het belangrijk dat de rust niet wordt verstoord voor weidevogels en andere dieren. Houd daarom uw hond aan de lijn en laat hem niet van de paden af gaan. Honden kunnen andere dieren afschrikken, zoals vogels, reeën en hazen. Als ze op de vlucht slaan voor een hond, laten ze hun jongen achter en die redden het niet alleen. Dit kan ook al door de geur van een hond. Houd daarom tijdens het broedseizoen uw hond aan de lijn en op de paden. Het broedseizoen is van 15 maart tot en met 15 juli.

Niet op speelplaatsen

Binnen de bebouwde kom zijn speelplaatsen, zandbakken en trapveldjes verboden terrein voor honden. Op deze plaatsen hebben wij borden geplaatst.

Waar mag de hond loslopen buiten de bebouwde kom?

Buiten de bebouwde kom mogen honden, uitgezonderd de losloopgebieden, niet loslopen. In de gemeentelijke bossen mogen honden onder controle loslopen. Dit betekent dat zij op de paden moeten blijven en niet in de bosvakken mogen struinen of achter wild aan mogen gaan.

Let op! Het buitengebied is niet alleen in eigendom van de gemeente. Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en andere particuliere beheerders hebben eigen gebruiksregels voor hun terreinen. Deze regels kunt u lezen op de openstellingsborden aan het begin van de toegangswegen van het gebied. Als u de hond moet aanlijnen, staat dit op het bord aangegeven.

Geluidhinder

Voorkom dat uw hond geluidsoverlast veroorzaakt. Als de hond bijvoorbeeld veel blaft, dan moet u hier iets tegen doen. Het kan zijn dat de hond veel blaft als u er niet bent. Als u hierover klachten krijgt van uw buren, neem deze dan serieus.

Gevaarlijke honden aanlijnen of muilkorven

Als uw hond door zijn gedrag een gevaar voor de omgeving vormt, kunnen wij u verplichten de hond kort aan te lijnen of te muilkorven als u met de hond op pad gaat. U krijgt hierover dan een brief van de gemeente. De lijn mag maximaal 1,50 meter lang zijn. De muilkorf moet van stevig kunststof en/of leer zijn en goed vastzitten. Thuis hoeft u de hond niet aan te lijnen of muilkorven.

Controle

Om ervoor te zorgen dat mensen geen last hebben van uw hond, vragen wij u rekening te houden met deze maatregelen. Wij controleren of de regels worden nageleefd. Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete van maximaal € 140,- krijgen.

Hondenbelasting

Heeft u 1 of meer honden, dan betaalt u hondenbelasting. De bedragen vindt u op de pagina hondenbelasting.