Doorwerth

  • Dunoveste in Doorwerth

    Stap 6 van 6: Uitvoeringsfase

    Aan de Houtsniplaan 1 in Doorwerth wordt het kantoorgebouw bekend als het Leo Kannerhuis of RZR gebouw gesloopt. Het gebouw stond al leeg. Ontwikkelaar Janssen de Jong bouwt een gebouw met 75 appartementen met ondergrondse parkeergarage en een tuin daar boven op. Het project zit in fase 5: uitvoeringsfase.

  • Doorwerth Centrum

    Stap 3 van 6: Huidige fase: bestemmingsplanfase

    Het masterplan Centrumplan Doorwerth geeft de kern Doorwerth een levendige dorpskern. In het plan is ruimte opgenomen voor woningbouw, ontmoeten, leren en verblijven in de openbare ruimte. Het project zit in fase 2: bestemmingsplanfase.