Privacy

De persoonsgegevens van u of uw kind verwerken wij voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Participatiewet. Wij hebben deze gegevens nodig om een goed advies te kunnen geven over uw hulpvraag, te bepalen welke hulp we moeten inzetten en wie de hulp moet betalen. Dit is onze taak op grond van de Jeugdwet, Wmo en/of de Participatiewet. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U kunt daarover meer lezen in onze privacyverklaring.