Subsidieregister 2024

Stand van zaken 1 april 2024.

Subsidies per jaar 2024
Naam organisatie Bedrag Activiteit
De Bibliotheek Veluwezoom € 956.211,- Invulling kernfuncties bibliotheek
Veilig Thuis Gelderland-Midden € 208.614,- Advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Vluchtelingenwerk € 197.608,- Maatschappelijke begeleiding statushouders
Renkumse Zwem en poloclub (RZC) € 65.438,- Zwemvereniging
Buurth € 55.000,- Ontmoetingspunt Heelsum
PPO De Link € 51.638,- Taalklas/Schakelklas
Airborne Museum € 41.688,- Museale en educatieve activiteiten Slag om Arnhem
RIBW Arnhem & Veluwe € 33.417,82 Buurtcirkel Renkum 2024
Oase Oosterbeek € 30.700,- Continueren en structureel inbedden van Oase Oosterbeek als ontmoetingsplek
Pro Persona € 26.500,- GGZ Preventie
Stichting Pas -OWRS € 25.190,05 Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen
Streekomroep Midden Gelderland € 23.319,21 Bieden van lokaal toereikend media aanbod op televisie, radio en online
Zwem- en Instructiebad Oosterbeek € 20.000,- Zwemles, MBvO, vrijzwemmen, aquesporten, medisch zwemmen
Museum Veluwezoom € 19.666,- Beheren en exposeren van beeldende kunst en educatie jongeren
Rechtswinkel Renkum € 14.500,- Juridisch, fiscaal, schuldhulp en administratief hulp aan inwoners
Scarabee | ArtBorne € 13.550,- ArtBorne projecten 2024
Slachtofferhulp Nederland € 11.697,- Jurdische en psychologische hulp bieden aan slachtoffers
Scarabee | Activiteiten € 10.422,- Activiteiten en exposities 2024 in H 29, de buitenruimte en Filmhuis Oosterbeek
Stichting Theaterwerkplaats Kazou € 10.000,- Dagbesteding voor mensen met autsme in een theateromgeving
Halt € 9.200,- Preventieve activiteiten
Stichting Pas-neveninstroom € 8.000,- Neveninstroomproject
Hospice Wageningen Renkum € 7.000,- Verlenen huishoudelijke hulp binnen het hospice voor gasten afkomsting uit de gemeente Renkum.
Airborne Battle Wheels € 6.253,20 Herdenkingsevenement 'Slag om Arnhem'
Renkum Hart Veilig € 5.220,-  Inspectie en onderhoud ca. 50 AED's Bevordering opleiding
Stichting Taptoe Oosterbeek € 5.000,- Airborne Taptoe Oosterbeek
Voedselbank Neder-Veluwe e.o. € 5.000,- Exploitatie van Voedselbank Neder-Veluwe
Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe € 5.000,- Inzaaien akkerranden seizoen 2023
Stichting Ondersteuning van het Platform Erfgoed Renkum (StOPER) € 5.000,- 14 en 15 september 2024 Open Monumentendag
Renkum Leeft € 4.170,- Organiseren Renkum Airborne 2024
Alzheimer Nederland € 3.200,- Alzheimer Café Renkum
Pro Persona | De Klaproos € 3.000,- Activiteiten openluchttheater 'De Klaproos'
Vereniging Seniorenbond Renkum (SbR) € 3.000,- Jaarprogramma voor het project Vitaal ouder worden
Goed Gestart Renkum € 2.860,- Materiële ondersteuning voor ouders met beperkte beurs middels uitgifte van baby- en kinderkleding en babyspullen
Kunst in Zes Dorpen € 2.500,- Organiseren Kunstroute 2024
Het Park Vertelt - Lokaal Verhaal € 2.500,- Festival Het Park Vertelt 2024
Gehandicaptensportvereniging De Waag € 1.900,- Aanbieden van diverse sporten zoals zwemmen, zaapsport, roeien, (tafel)tennis
White ribbon Mile € 1.876,- Wandeling White Ribbon Mile van 5 tot 26 september 2024 en houden stille tocht op 25 september 2024
Rijnoevervaarten € 1.500,- Rivier- en themavarten op de Nederrijn en Lek met safarischip De Blauwe Bever
Stichting Ondersteuning van het Platform Erfgoed Renkum (StOPER) € 1.500,- Organiseren bijeenkomsten en organisatiekosten PER
Hulpdienst voor elkaar € 1.250,- Het in stand houden van HvE en het honoreren van hulpvragen binnen Renkum
Candles On Wargraves Oosterbeek € 1.000,- Op kerstavond ieder oorlogsgraf op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een kaarsje plaatsen
Invaliden Sport Vereniging Anrhem e.o. € 500,- Diverse sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking