Subsidieregister 2023

Stand van zaken 1 april 2024.

Eenmalige subsidies 2023
Naam organisatie Bedrag Activiteit
RIBW Arnhem & Veluwe €37.002,84 Opzetten en doorontwikkelen van een eerste buurtcirkel in gemeente Renkum
De Bibliotheek Veluwezoom IDO € 29.177,- Continuering Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)
Renkum voor Elkaar Huis van Renkum € 23.340,- Buurtnetwerker 2023
Cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek Oosterbeek € 15.000,- Overname inventaris en keuken plus toebehoren van Restaurant Tsjoe voor ontmoetingsfunctie Kreek
Wodanseck € 13.700,- Kunst en cultuureducatie voor jeugd in Woflheze
Stichting Kunstdorp Wofheze € 11.400,- Cofinanciering voor het organiseren Kunst Café voor de periode dat er geen ‘eigen’ ruimte is  Uitvoering geven aan het communicatie en PR-plan
White ribbon Mile € 7.750,- Het realiseren van een audiotour White Ribbon Mile
Stichting CultuRe € 7.750,- Organisatie tentoonstelling collectie Pim Kwak juni-augustus 2023
DPF Oosterbeek - Renkumse Open Monumentendag Commissie € 5.000,- Open Monumentendagen 2023 in het eeuwoude Renkum
Betuwe on Stage € 4.000,- VMBO leerlingen helpen met gerichte beroepskeuze voor de toekomst, daardoor uitval onderwijs verkleinen bij keuze vervolgopleiding en al in vroeg stadium leren netwerken.
Dance4fit € 3.094,- Middag van ontmoetingen voor mensen met dementie en hun partner/mantelzorger ingevuld met muziek, zang, dans en theater
Stichting Theaterwerkplaats Kazou  € 3.000,- Jubileum 12,5 jaar Kazou voorstelling en jubileumboek
Renkum Hart Veilig € 3.000,- In het kader van 100 jaar Renkum 100 gratis cursussen AED 
Seniorenbond € 2.500,- Samen weg uit eenzaamheid
Energiewinkel Renkum     € 2.000,- Installatie (MIVA) mindervalide toilet in de energiewinkel in Dorpsstraat Renkum
Stichting Dorpsplatform Oosterbeek € 1.500,- Bijeenkomsten van leden en potentiële leden van het Platform Erfgoed Renkum (PER) en oprichtingskosten
Excelsior Renkum € 1.000,- Muziek en Show Renkum 100 jaar 
Oosterbeeks Kamerkoor € 500,- Jubileumconcert OKK "Faure en Film", 3 en 5 november 2023
Beheerstichting De Oosterbeeksche Padvinders Schoonoord € 25.000,- Het multifunctioneel maken van het gebouw Trappershof
Kulturwerkplaats € 5.000,- Ongewoon synchroon
Stichting Oase Oosterbeek € 2.000,- Zicht op Armoede
Stichting Paviljoen Bakkershaag € 50.000,- Aanleg geluidschermen

 

Subsidies per jaar 2023
Naam organisatie Bedrag Activiteit
De Bibliotheek Veluwezoom € 861.137,- Openbaar bibliotheekwerk
De Bibliotheek Veluwezoom, taalhuiscördinator € 16.000,- Taalhuiscoördinator
Leergeld Arnhem € 163.100,- Uitvoering Kindpakket gemeente Renkum
Veilig Thuis Geldeland-Midden € 177.969,- Uitvoering taken Veilig Thuis 2023
MEE Plus € 78.214,- Uitvoering taken Mee Plus 2023
Renkumse Zwem en poloclub (RZC) € 70.438,- Zwemvereniging
Vluchtelingenwerk € 133.387,- Maatschappelijke begeleiding statushouders
GGD Gelderland-Midden/VGGM |  Huisvesting consultatiebureaus € 59.986,- Huisvesting consultatiebureau(s)
GGD Gelderland-Midden/VGGM | JGZ 0-4 jaar € 50.512,86 Lokaal aanbod 0-4 (maatwerkdeel)
GGD Gelderland-Midden/VGGM | JGZ 4-18 jaar € 20.338,55 Lokaal aanbod 4-18 (maatwerkdeel)
Buurth € 38.500,- Ontmoetingspunt Heelsum
Airborne Museum € 40.000,- Museale, eductieve activiteiten Slag om Arnhem
PPO De Link € 48.600,- Taalklas statushouders 2023
Stichting Oase Oosterbeek € 27.500,- Continueren en structureel inbedden van Oase Oosterbeek als ontmoetingsplek binnen de gemeente Renkum
Stichting Pas € 22.364,10 Onderwijs aan woonwagen-, Roma- en Sintikinderen
Museum Veluwezoom € 18.870,- Beheren, conserveren en exposeren beeldende kust en educatieve activiteiten
Rechtswinkel Renkum € 17.000,- Juridisch, fiscaal, schuldhulp en administratief hulp aan inwoners, Startup Rechtwinkel in Dorpsstraat Renkum
Scarabee, ArtBorne € 13.000,- Kunstprojecten langs de route van de Airborne Wandeltocht Oosterbeek
Slachtofferhulp Nederland € 10.650,- Juridische en psychologische hulp bieden aan slachtoffes van misdrijven, verkeersongevallen, calamiteiten
Stichting federatie Blaasmuziekverenigingen € 10.500,- Muziek Op Maat Voor de leerlingen groepen 5 en 6 Renkumse basisscholen
Scarabee, Activiteiten € 10.000,- Doorlopende evenementen en presentaties kunstenaars
Hospice Wageningen Renkum € 7.000,- Verlenen huishoudelijke hulp binnen het hospice voor gasten afkomsting uit de gemeente Renkum
Alzheimer Nederland € 3.000,- Alzheimer café Renkum
Halt € 9.000,- Preventieve activiteiten
Zwem- en Instructiebad Oosterbeek € 20.000,- Zwemles, MBvO, vriijzwemmen,aquasporten, medisch zwemmen
Bibliotheek Veluwezoom, Voorleesexpress € 12.360,- Coördinatie Voorleesexpress 2023
Odensehuis Doorwerth € 23.348,- Mensen die eenzaam, vergeetachtig of dementie hebben en hun mantelzorgers een plek en tijd bieden waar ze anderen kunnen ontmoeten. En inwoners informeren over dementie
Stichting Taptoe Oosterbeek € 5.000,-  Airborne Taptoe Oosterbeek September
Stichting Pergalex € 400,- 20e Airborne Solex Toertocht op 3 september 2023
Stichting Streekomroep Midden Gelderland € 20.000,- Het bieden van een lokaal toereikend media-aanbod op televisie, radio en online conform mediawet
Vereniging War Department € 2.750,- Living History - Airborne Hospital in Concertzaal Oosterbeek
Stichting Kunst in Zes Dorpen € 2.500,- Organiseren Kunstroute 2023 en kunstproject scholen
White ribbon Mile € 1.800,- Organiseren jaarlijkse White Ribbon Mile in relatie tot Slag om Arnhem, scholenproject en Stille Tocht ter afsluiting van Airborneherdenkingen
Stichting Rijnoevervaarten € 1.500,- Rivier- en Themavaarten met safarischip De Blauwe Bever
Airborne Battle Wheels € 6.000,- Organiseren Herdenkingsevenement 'Race to the Brigde' in relatie tot Slag om Arnhem
Het Park Vertelt - Lokaal Verhaal € 3.000,- Organiseren Evenement Lokaal Verhaal op meerdere locaties en data in 2023
Pro Persona, De Klaproos € 3.000,- Activiteiten openluchttheater 'De Klaproos'
Voetbalvereniging Redichem € 800,- Organiseren pupillen zaalvoetbalcompetitie 2023
Gehandicaptensportvereniging De Waag € 1.900,- Het aanbieden van diverse sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking zoals zwemmen, sportmix en tennis in 2023
Hulpdienst voor elkaar € 1.000,- In overleg en in samenwerking met organisaties en instellingen hulp bieden aan inwoners tot dat beroepsmatige hulp gerealiseerd kan woren in samenwerking met informele hulp.
MEE Plus € 78.857,- Uitvoering taken Mee Plus 2023
Candles On Wargraves Oosterbeek € 1.000,- Op kerstavond ieder oorlogsgraf op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een kaarsje plaatsen
Renkum Leeft € 4.000,-  Organiseren Renkum Airborne 2023
Voedselbank Neder-Veluwe e.o. € 5.000,- Verstrekken voedselpaketten
Woest & Bijster € 5.000,- Voorbereidingsactiviteiten Theater- en Kunstfestival Woest & Bijster 2024
Renkum Hart Veilig € 5.220,- Inspectie en onderhoud ca. 50 AED's, bevordering opleiding
Stichting Kunst en Muziek op Zondag € 5.800,- Uitvoering activiteiten Kunst en Muziek op zondag
Goed Gestart Renkum € 2.700,- Materiële ondersteuning voor ouders met een beperkte beurs middels uitgifte van baby- en kinderkleding en babyspullen
Stichting Oase Oosterbeek € 2.000,- Zicht op Armoede
Zonnebloem Oosterbeek € 1.000,- Inzet voor de zwakkere in samenleving