Huisregels

In de huisregels staat wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten bij een bezoek aan het gemeentehuis of contact met ons.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij ontvangen u respectvol, gastvrij en veilig.
 • Wij zijn behulpzaam naar iedereen. Maar wij voeren ook beleid uit. Dat kan betekenen dat wij misschien niet aan uw verzoek kunnen voldoen.
 • Wij respecteren uw privacy.
 • Het kan voorkomen dat u even moet wachten.
 • Onze informatie is vindbaar en actueel op www.renkum.nl.
 • Uw verbetertips nemen we serieus.

Wat we van u verwachten

 • Bereid u goed voor, dan kunnen wij u sneller helpen.
 • Dat u zich respectvol gedraagt naar onze medewerkers en andere bezoekers en dat u de aanwijzingen van onze medewerkers opvolgt.
 • Niet roken, geen alcohol, geweld en drugs.
 • Geen huisdieren, met uitzondering van hulphonden.
 • Geen agressie en vernieling.
 • Niet luid of aan de balie bellen.
 • Niet schelden, dreigen of discrimineren.
 • Geen (gedeeltelijke) gezichtsbedekkende kleding.

Reactie op agressie

Emotie mag, agressie tegen medewerkers accepteren wij niet. Niet digitaal, niet per telefoon en niet in een gesprek. Op agressie geven wij altijd een passende reactie. Agressie incidenten registreren wij in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem.

Vindt u dat een medewerker u niet goed heeft behandeld? Geef uw klacht aan ons door

Onduidelijke informatie? Laat het ons weten via het digitaal contactformulier.