Voor- en vroegschoolse educatie

Het consultatiebureau volgt de ontwikkeling van uw kind. Als de ontwikkeling van uw kind op gebied van taal achterblijft en/of er een risico is op een taalachterstand, kan het consultatiebureau een VVE-indicatie afgeven. 

VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie. Uw kind kan alleen gebruik maken van VVE als het consultatiebureau een VVE indicatie afgegeven heeft. 

In de gemeente Renkum zijn 2 organisaties die VVE aanbieden: Peuterplein en Dolfijn. In het Landelijk Register Kinderopvang kunt u zien waar deze kinderopvangorganisaties exact gevestigd zijn.

Ouderbijdrage VVE

Met een VVE indicatie gaat uw kind 16 uur per week naar de kinderopvang, waar extra aandacht is voor de (taal)ontwikkeling van uw kind. Uw kind leert bijvoorbeeld al spelend de Nederlandse taal. 6 uur zijn gratis. Voor de overige 10 uur, betaalt u een ouderbijdrage. Hierbij zijn er 2 vormen van vergoedingen mogelijk:

  • Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag krijgen een deel van de kosten terug via de belastingdienst. Zij vragen kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Meer informatie vindt u op de website Toeslagen van de Belastingdienst.
  • Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, vergoedt de gemeente een deel van de kosten. Ouders betalen een ouderbijdrage, die in 2021 aan de hand van de Adviestabel ouderbijdrage 2024.