Volwasseneneducatie

Het onderwijs voor volwassenen is er voor inwoners die moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Ook mensen die Nederlands willen leren als tweede taal (Nt2 voor anderstaligen) kunnen bij volwasseneneducatie les krijgen. Wie verplicht moet inburgeren (wet inburgering) moet de lessen Nt2 zelf betalen.

Volwasseneneducatie met het lesaanbod “taal en rekenen (en Nt2)” wordt in de gemeente Renkum aangeboden door ROC Rijn IJssel , Groeneweg 14, 6871 DD in Renkum. Leer lezen en schrijvenis er voor mensen met een laag opleidingsniveau die zich onvoldoende kunnen redden in hun werksituatie of in het dagelijks leven. De lessen worden overdag en 's avonds gegeven.