Leerplicht

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten verplicht onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht.

Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden Gelre (RBL)

Wij hebben de leer- en kwalificatieplicht ondergebracht bij Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden Gelre (RBL). RBL voert voor ons de leerplicht uit. Heeft u vragen over scholen, onderwijs, schoolverzuim, schooluitval of verlof?