Veranderingen in het buitenland

Hebben binnen uw gezin formele veranderingen in het buitenland plaatsgevonden? Dan moet u deze laten registreren bij de gemeente. Formele veranderingen zijn bijvoorbeeld een huwelijk, een echtscheiding, een geboorte of overlijden, erkenning of adoptie van een kind of een naamswijziging.

Registreren

De veranderingen in het buitenland laat u registreren aan de balie van de gemeente waar u en/of het betreffende gezinslid staan ingeschreven. U neemt mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (van de persoon die het betreft);
  • het originele buitenlandse document;
  • indien nodig: een vertaling van het document, opgesteld door een erkende vertaler.

De verandering moet ook in het betreffende land volgens de daar geldende wetgeving zijn vastgelegd. Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Is een document niet rechtsgeldig in Nederland dan moet u dat document laten legaliseren.