Overlijden aangeven

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de de begrafenisondernemer dit. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

Aangeven overlijden tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis hebben wij tijdelijk onze dienstverlening aangepast voor aangeven overlijden door begrafenisondernemers.
  • De begrafenisondernemer stuur aangifte en verklaring van overlijden door arts per e-mail naar burg.stand@renkum.nl
  • Team burgerzaken mailt en stuurt het verlof begraven/cremeren en het uittreksel van de overlijdensakten naar de begrafenisondernemer.
  • De begrafenisondernemer stuurt per post de originele doktersverklaring en B-envelop naar gemeente Renkum, team Burgerzaken, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
  • Team burgerzaken stuurt een rekening naar de begrafenis ondernemer.

Binnen 6 dagen na het overlijden moet u aangifte van overlijden doen. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit. Wilt u zelf aangifte doen, belt u ons op (026) 33 48 111 voor het maken van een afspraak.

Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een doktersverklaring van overlijden. Deze ontvangt u van een arts
  • Een gesloten B-envelop met de verklaring doodsoorzaak. Deze ontvangt u van een arts
  • Eventueel een trouwboekje van de overledene

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. U ontvangt een uittreksel uit het overlijdensregister. Het uittreksel kost € 13,80 (tarief 2020).

Levenloos geboren kind

Van een levenloos geboren kind moet u aangifte doen als het na 24 weken zwangerschap wordt geboren. Bij geboorte voor de 24e week van de zwangerschap mag u als ouders kiezen of u aangifte doet. Aangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren. Ouders mogen de aangifte doen, maar ook het ziekenhuis of een uitvaartverzorger.

Vanaf 4 februari 2019 is het ook mogelijk om uw kind in de Basisregistratie Personen (BRP) bij te laten schrijven. Leest u hierover meer op de pagina Levenloos geboren kind.

Overlijden binnen 3 dagen na geboorte

Is het kind levend ter wereld gekomen, maar binnen 3 dagen overleden? Dan doet u als ouders zelf de aangifte. Uw aangifte is dan een combinatie van een geboorte-aangifte en aangifte van overlijden.

Begraven in gemeente Renkum

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen 6 dagen na het overlijden. Meer informatie over begraafplaatsen in onze gemeente vindt u op de webpagina Begraafplaatsen.

Uitgelicht