Overlijden aangeven

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de de begrafenisondernemer dit. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

Aangifte van overlijden doet u aan de balie in het gemeentehuis binnen 6 dagen na het overlijden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. U kunt daarvoor een afspraak maken of zonder afspraak op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 12.30 uur binnenlopen in het gemeentehuis.

Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een doktersverklaring van overlijden. Deze ontvangt u van een arts
  • Een gesloten B-envelop met de verklaring doodsoorzaak. Deze ontvangt u van een arts
  • Eventueel een trouwboekje van de overledene

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. U ontvangt een uittreksel uit het overlijdensregister. Het uittreksel kost € 13,20 (tarief 2018).

Overlijdensaangifte doodgeboren kind

Van een doodgeboren kind moet u aangifte doen als het na 24 weken zwangerschap wordt geboren. Bij geboorte voor de 24e week van de zwangerschap mag u als ouders kiezen of u aangifte doet. Aangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren. Ouders mogen de aangifte doen, maar ook het ziekenhuis of een uitvaartverzorger.

Overlijden binnen 3 dagen na geboorte

Is het kind levend ter wereld gekomen, maar binnen 3 dagen overleden? Dan doet u als ouders zelf de aangifte. Uw aangifte is dan een combinatie van een geboorte-aangifte en aangifte van overlijden.

Begraven in gemeente Renkum

De begrafenis of crematie vindt meestal plaats binnen 6 dagen na het overlijden. Meer informatie over begraafplaatsen in onze gemeente vindt u op de webpagina Begraafplaatsen.

Uitgelicht