Algemene regelgeving

De gemeenteraad stelt de regels vast over het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Begraafplaatsen zijn bijzondere plaatsen waar wij onze overledenen begraven en herdenken. Om dit op een piëteitsvolle manier te laten plaats vinden wordt er grote waarde gehecht aan orde, rust en netheid op de begraafplaatsen. Hiervoor heeft de gemeenteraad regels vastgesteld. Deze staan in Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen. Deze regels gelden voor bezoekers, maar ook uitvaartondernemers en personeel dat voor of namens de gemeente op de begraafplaats werkt.