Organisaties voor hulp of om bij aan te sluiten

In onze gemeente zijn organisaties die u kunnen helpen als u zorgen heeft over het wel of niet kunnen betalen van uw energierekening. Of waarbij u kunt aansluiten om energie te besparen.

Noodfonds Renkum

Noodfonds Renkum is er voor de inwoners van de gemeente Renkum met financiële problemen die geen gebruik kunnen maken van de regelingen van de overheid. In deze tijd van grote stijgingen in energiekosten richt het Noodfonds zich naast algemene steun specifiek op steun in de betaling van de energiekosten middels het Energienoodfonds. Kijk voor meer informatie op de website van Noodfonds Renkum.

ValleiEnergie

ValleiEnergie is een energiecoöperatie in de Foodvalley. U kunt bij ValleiEnergie 100% lokale groene stroom afnemen, meedoen met de bestaande opwekprojecten of zelf een duurzaam project starten. Kijk voor meer informatie op de website van ValleiEnergie.

Renkum voor Elkaar

Renkum voor Elkaar zet zich in voor uw sociaal welbevinden. Samen met partners en inwoners biedt Renkum voor Elkaar verschillende vormen van ondersteuning aan. Kijk voor meer informatie op de website van Renkum voor Elkaar.

Dorpsplatform Oosterbeek

Dorpsplatform Oosterbeek wil bereiken dat bewoners zich betrokken voelen bij hun woon- en leefomgeving en willen zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Kijk voor meer informatie op de website van Dorpsplatform Oosterbeek.

Vivare

Vivare zorgt ervoor dat mensen met een kleine beurs een veilige woning hebben, die prettig en betaalbaar is. Op dit moment is ook Vivare bezig met verduurzamen. Woont u in een woning van Vivare en heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met Vivare.

Kindpakket

Kinderen en jongeren moeten kunnen sporten, studeren en plezier maken. Toch is dat soms moeilijk. Bijvoorbeeld als er thuis weinig geld is. Daarom is er het Kindpakket. Een pakket met voorzieningen voor kinderen en jongeren uit de gemeente Renkum. Kijk voor meer informatie op de pagina over het Kindpakket.

Wijkinitiatieven

Wilt u zelf met uw buren aan slag met duurzaamheid in uw wijk? Heeft u altijd al wel eens willen weten hoe andere wijkinitiatieven dat nou voor elkaar krijgen? Kijk op de website Renkum Verduurzaamt Samen voor de wijkinitiatieven in onze gemeente.