Omgevingsplannen (bestemmingsplannen)

In een omgevingsplan staat hoe een bepaald gebied van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. Omgevingsplan is de nieuwe naam voor een bestemmingsplan.

De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. Wij maken een omgevingsplan voor alle grond die bij de gemeente hoort. Het omgevingsplan geldt voor iedereen: inwoners, bedrijven, instellingen en ook voor de gemeente zelf.

Vanaf 1 januari 2024 geldt de omgevingswet. Daardoor zijn alle bestemmingsplannen vervangen door 1 omgevingsplan voor de hele gemeente. Op dit moment is dat een verzameling van de oude plannen, gecombineerd met regels van de Rijksoverheid. Er verandert dus niet veel aan de regels. Meer informatie over hoe een omgevingsplan werkt vindt u op de website Informatiepunt Leefomgeving.

In het omgevingsplan staan de ruimtelijke regels waar bijvoorbeeld een bouwplan aan moet voldoen. Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan? Bekijk dan het omgevingsplan via de website Ruimtelijke plannen of via de website Omgevingsloket.

Bestemmingsplannen