Bestemmingsplannen: ontwerp en ter inzage

Bestemmingplannen kunnen wijzigen, bijvoorbeeld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast worden bestemmingsplannen iedere 10 jaar vernieuwd. Bij het vernieuwen van een bestemmingsplan veranderen soms de bouw- of gebruiksmogelijkheden.

Hieronder staan de bestemmingsplannen die nog in ontwerpfase zijn. Door op de naam van het bestemmingsplan te klikken, kunt u het ontwerp bekijken.

Reageren op een ontwerpbestemmingsplan

Onder de naam van het bestemmingsplan kunt u zien of dit ter inzage ligt. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze (reactie) kenbaar maken. U laat daarmee weten wat u van het plan vindt. Als de ter inzage periode is afgelopen, kunt u geen zienswijze meer indienen.

Na de ter inzage periode beoordelen wij alle reacties. Waar nodig wordt een bestemmingsplan aangepast. Als u heeft gereageerd, ontvangt u een brief van ons waarin alle reacties zijn samengevat en beantwoord. Wij versturen deze brief voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Ter inzage

  • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 147, 2024’, beeldkwaliteitplan ‘Hoveniershof Renkum’ en besluit hogere grenswaarden geluid
  • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Schelmseweg 101, 2024’ en beeldkwaliteitplan Schelmseweg 101
  • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeren 2024’