Bestemmingsplannen: ontwerp en ter inzage

Bestemmingplannen kunnen wijzigen, bijvoorbeeld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken. Daarnaast worden bestemmingsplannen iedere 10 jaar vernieuwd. Bij het vernieuwen van een bestemmingsplan veranderen soms de bouw- of gebruiksmogelijkheden.

Hieronder staan de bestemmingsplannen die nog in ontwerpfase zijn. Door op de naam van het bestemmingsplan te klikken, kunt u het ontwerp bekijken.

Reageren op een ontwerpbestemmingsplan

Onder de naam van het bestemmingsplan kunt u zien of dit ter inzage ligt. Tijdens deze periode kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze (reactie) kenbaar maken. U laat daarmee weten wat u van het plan vindt. Als de ter inzage periode is afgelopen, kunt u geen zienswijze meer indienen.

Na de ter inzage periode beoordelen wij alle reacties. Waar nodig wordt een bestemmingsplan aangepast. Als u heeft gereageerd, ontvangt u een brief van ons waarin alle reacties zijn samengevat en beantwoord. Wij versturen deze brief voor de vaststelling van het bestemmingsplan.

Ter inzage

  • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Zonneheuvelweg 24, 2023’ (tot en met dinsdag 13 februari 2024)
  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied en 3 centrale dorpen 2024’ (tot en met dinsdag 6 februari 2024)
  • Ontwerpbestemmingsplan ‘De Hes-west 2024’, ontwerp-‘beeldkwaliteitplan Park De Hes’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid en vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit (tot en met dinsdag 30 januari 2024)
  • Ontwerpbestemmingsplan ‘Goudsbloemstraat 2, 2024’, ontwerp-‘beeldkwaliteitplan Goudsbloemstraat 2’ en vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit (tot en met dinsdag 30 januari 2024)