Verbod wonen in bijgebouwen 2009 (algemeen)

Kern: Algemeen
IDN: bp0125bg
Datum vaststelling: 16-12-2009
Datum onherroepelijk: 13-04-2011

Beschrijving

Het bestemmingsplan 'Parapluherziening verbod wonen in bijgebouwen 2009' betreft een zogenaamd paraplubestemmingsplan wat inhoudt dat de in het plan opgenomen regels, de regels van alle geldende bestemmingsplannen in de gemeente vervangt of toevoegt. Het plan bevat geen plankaart maar bevat alleen de definities van ‘bijgebouw’ en ‘gebruiken’ en het algemene gebruiksverbod op wonen in bijgebouwen. Hiermee wordt het beleid op dit gebied in alle geldende bestemmingsplannen hetzelfde.

Planbestanden