Bestemmingsplan Mantelzorg 2010 (algemeen)

Kern: Algemeen
IDN: bp0129ag
Datum vaststelling: 27-10-2010
Datum onherroepelijk: 05-01-2011

Beschrijving

Het bestemmingsplan 'Parapluherziening mantelzorg 2010' betreft een zogenaamd paraplubestemmingsplan wat houdt in dat de in het plan opgenomen regels, de regels van alle, in de bijlage van het plan opgenomen, geldende bestemmingsplannen in de gemeente vervangt of toevoegt. Het plan bevat alleen een korte toelichting en regels en geen plankaart. Het bestemmingplan voegt aan al deze bestemmingsplannen een afwijkingsmogelijkheid en enkele definities toe. Met deze afwijking wordt het op een redelijk eenvoudige manier mogelijk om ten behoeve van mantelzorg een bijgebouw bij een bestaande woning tijdelijk te kunnen gebruiken voor bewoning.

Onder mantelzorg wordt verstaan: de langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt aangeboden aan een aantoonbare hulpbehoevende (zoals op fysiek en/of psychisch en/of psychosociaal vlak) door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie. Zodra de behoefte aan mantelzorg vervalt, vervalt ook de verleende afwijking en dus de tijdelijke bewoning. Met dit bestemmingsplan wordt het beleid op dit gebied in al de geldende bestemmingsplannen hetzelfde.

Planbestanden