Hondenbelasting

Heeft u 1 of meer honden? Dan betaalt u hondenbelasting. U betaalt de belasting per hond. Als hondenbezitter meldt u zelf uw hond of honden aan. Wijzigingen zoals overlijden van de hond geeft u ook zelf door.

De hondenbelasting verdwijnt

We schaffen de hondenbelasting af. Dat gaat in stappen. U betaalt de komende jaren steeds minder. In 2026 betaalt u helemaal geen hondenbelasting meer.

Tarieven

Als u in de loop van het jaar een hond krijgt, betaalt u alleen voor de maanden waarin u de hond heeft. Als u naar een andere gemeente verhuist, dan ontvangt u automatisch ontheffing voor het aantal nog resterende maanden.

Aantal Tarief 2024
1e hond € 38,10
2e hond * € 63,60
3e en volgende hond € 89,10
hondenkennel ** € 89,10

* Voorbeeld: als u 2 honden heeft dan betaalt u het tarief voor de 1e hond plus het tarief voor de 2e hond.

** Onder een kennel wordt verstaan 'een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen'. Van een dergelijke inrichting is alleen sprake indien de inrichting (hondenkennel) is aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Ministerie van Economische Zaken) en waaraan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) is toegekend.

Aanmelden hond

Als u 1 of meer honden heeft, bent u verplicht die te melden bij de gemeente.

Online

U kunt online een hond aanmelden via de digitale balie belastingen. U logt in met uw DigiD. U kunt meerdere honden tegelijk aangeven. Wilt u meerdere honden aangeven maar met verschillende ingangsdata? Geef dan elke hond apart aan (per hond een formulier).

  Aanmelden hond voor hondenbelasting

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u schriftelijk aangifte doen door het formulier Aan- of afmelden van uw hond (pdf, 640 kB) in te vullen en op te sturen naar De Connectie, Team Belastingen, Antwoordnummer 37, 6860 VB Oosterbeek.

Afmelden hond

Is uw hond overleden? Gaat uw hond bij u weg? Of verhuist u naar een andere gemeente? Meld uw hond(en) dan af. Dan betaalt u aan het einde van die maand voor die hond geen hondenbelasting meer.

Online

U kunt online een hond afmelden via de digitale balie belastingen.

Afmelden hond voor hondenbelasting

Schriftelijk

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u schriftelijk uw hond afmelden door formulier Aan- of afmelden van uw hond (pdf, 591 kB) in te vullen en op te sturen naar De Connectie, Team Belastingen, Antwoordnummer 5000, 6800 WC Arnhem.

Geen hondenbelasting

Voor sommige honden hoeft u geen hondenbelasting te betalen zoals politiehonden, blindengeleidehonden en hulphonden.

Controle

Wij controleren ieder jaar op het houden van honden. Het is mogelijk dat een controleur bij u langskomt om te informeren of u een hond heeft waarvoor u geen belasting betaalt. Het niet doen van aangifte kan leiden tot een boete van 100% van de te betalen hondenbelasting bovenop de verschuldigde hondenbelasting.

Betalen belastingen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u meestal eind februari. U kunt op verschillende manieren de gemeentelijke belastingen betalen.

Betalingsregeling

Is het voor u onmogelijk om de gemeentelijke belastingen op tijd te betalen? Dan kun u een betalingsregeling treffen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag dan adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Op de pagina Bezwaar maken leest u daarover meer.