ANBI

ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling Dit betreft een verplichte publicatie over deze Instelling

De naam van de instelling

Gemeente Renkum

Generaal Urquhartlaan 4

6861GG  Oosterbeek

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

1202698

Het bezoekadres van de instelling

Gemeente Renkum

Generaal Urquhartlaan 4

6861GG  Oosterbeek

Doelstelling van de ANBI

http://smartmap.nl/lib/gemeentemedia/e-books/Renkum_20132014/#/1/

http://www.renkum.nl/Bestuur_en_Organisatie/Regelgeving/Financiële_stukken

http://www.renkum.nl/Bestuur_en_Organisatie/Regelgeving/Burgerjaarverslag

De hoofdlijnen van het beleidsplan

http://www.renkum.nl/Bestuur_en_Organisatie/Regelgeving/Financiële_stukken

De functie van de bestuurders

http://smartmap.nl/lib/gemeentemedia/e-books/Renkum_20132014/#/1/

http://www.renkum.nl/Bestuur_en_Organisatie

De namen van de bestuurders

http://smartmap.nl/lib/gemeentemedia/e-books/Renkum_20132014/#/1/

http://www.renkum.nl/Bestuur_en_Organisatie

Het beloningsbeleid

http://www.car-uwo.nl/

Een actueeel verslag van de uitgeoefende activiteiten

http://www.renkum.nl/Bestuur_en_Organisatie/Regelgeving/Burgerjaarverslag

Een financiële verantwoording

http://www.renkum.nl/Bestuur_en_Organisatie/Regelgeving/Financiële_stukken